Den Franske Revolution

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Den Franske Revolution af Mind Map: Den Franske Revolution

1. tredje stand ville have mere magt og var sur over at adelen gejstligheden ikke skulle betale skat da de skulle betale halvdelen af hvad de tjente i skat. og de ville også have stemmeret.

2. 1789 udbrød den franske Revolution

3. frihed lighed og broderskab

4. i 1789 i frankrig boede der 26 mio, befolkningen var delt op i tre grupper som blev stænder.

4.1. 1 var gejstligheden, præsterne

4.1.1. de bestod af 1% af frankrig

4.2. 2 var adelen

4.2.1. adelen bestod af 2% af frankrig

4.3. 3 bestod af storkøbmænd, sagfører, bøndere og landarbejdere

4.3.1. tredje stand var 25 mio / 98 % af frankrig

5. høsten var dårlig i 1780 erne og prisen på brød steg. mange i tredje stand var meget fattige imens levede kongen i luksus.

6. Ludvig den 16

6.1. sammen med adelen bestemmete han over 26 mio

6.2. han var ubeslutsom og kunne let overtales

6.3. 6. maj 1770 blev han gift med ærkehertuginde Marie-Antoinette af Østrig,

7. nogle dage efter stænderforsamling mødtes kongen med alle repræsentanter for de tre stænder kongen kunne gå i for at de rige skulle betale skat men han ville ikke gå ind tredje stands beslutning om at de ville give landet en grundlov. men det ville kongen ikke gå indfor fordi så ville han ikke have så meget magt som for.

8. stormen på bastillen den 14 juli 1789 angreb folket bastillen der var en stor borg i paris der for var blevet brugt som fængsel,og stadig blev brugt lidt. folket stormede borg for og få fat i deres våbenlagre. bastillen faldt og det blev starten på oprørt.

9. Marie-Antoinette

9.1. hun var østrigsk ærkehertuginde, der var dronning af Frankrig fra 1774 til 1792

9.2. hun blev forlovet som 12 årige med ludvig den 16 og i 1770, som 14 årige blev hun gift med ludvig den 16 som var 16 på det tidspunkt

9.3. Marie Antoinette fødte fire børn, hvoraf kun et nåede voksenalderen

10. den 5 oktober 1789 gik omkring 6000 kvinder med stokke, gevær og høtyve, mod versailles hvor kongen boede. de krævede brød som kongen skulle skaffe og så ville de havde at kongen skulle flytte til paris. så man lettere kunne holde øje med ham. kongen gav op og godkendte national forsamligens og den kongelige familie flyttede til Paris.

10.1. kvinder fik håb om stemmeret

11. 21. januar 1793 Ludvig 16.bliver dømt skyldig i at hjælpe Frankrigs fjender. Kongen ender i guillotinen, og 16. okt. samme år følger dronning Marie-Antoinette sin mand i døden. Sønnen Ludvig dør i fængslet, og datteren Marie bliver udvekslet med østrigske fanger

11.1. kilder;Den Franske Revolution: Sådan forløb Frankrigs blodigste oprør