Hvad skal der til for at digitale læremidler og læringsspil bliver brugt i undervisningen?

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Hvad skal der til for at digitale læremidler og læringsspil bliver brugt i undervisningen? af Mind Map: Hvad skal der til for at digitale læremidler og læringsspil bliver brugt i undervisningen?

1. Infrastruktur

1.1. • velfungerende og opdateret it-infrastruktur på de enkelte skoler

1.2. • rigeligt antal pc

1.3. • tilladt at medbringe og anvende egne bærbare

2. Visioner og politik - rammer og mål

2.1. • regering, kommuner, regioner, skoler og ledelse i forhold til PISA

2.2. • kommuners og skolers indsatsområder

2.3. • digitaliseringsstrategi og daglig anvendelse - tage ansvar.

2.4. • leve op til gennemførelse af faghæfte 48 og give skolen ro og ressourcer til det

2.5. • vidensdeling omkring it-programmer/spil

3. Skolen

3.1. • digitale medier på dagsordenen

3.2. • alm. anvendelse på mikro- og makroplan i skolen

3.3. • it som didaktisk punkt på møder i lærerråd, skolebibliotek/pæd. servicecenter

3.4. • it-vejledere, skolebestyrelse, teammøder, temamøder og forældremøder

3.5. • it uden didaktisk hjælp til læreren nytter ikke – der skal hjælp til at didaktisere

3.6. • at skolen/undervisningen igen og igen forholder sig til webetik og sociale medier og inddrager dem

3.7. • skolerne skal have en vidensdelingskultur der gør at gode ideer bliver spredt

4. NPM

4.1. • Hvad er det for påvirkninger vi får fra samfundet

4.2. • masser af ressourcer til elevernes egen dannelse – men mangler i den grad hjælp til didaktisk it

4.3. • efteruddannelse af lærerne