Det Moderne Gennembrud

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Det Moderne Gennembrud af Mind Map: Det Moderne Gennembrud

1. De 3 K'er

1.1. Køn

1.1.1. forskellen på mænd og kvinder

1.1.1.1. den forbedres --> mere ligestilling mellem kønnene

1.2. Klasse

1.2.1. de forskellige socialeklasser

1.2.1.1. overklassen

1.2.1.1.1. Velhavende personer,

1.2.1.1.2. Selvom mellemklassen have noget styrke og økonomisk magt, var det dog overklassen som havde den afgørende magt.

1.2.1.2. mellemklassen

1.2.1.2.1. fabriksarbejder

1.2.1.2.2. dårlige level vilkår (små lejligheder)

1.2.1.2.3. middelklassen sammen med overklassen havde styrke og økonomisk magt til at presse kongemagten til at afskaffe enevælden og indføre en form for demokrati.

1.2.1.3. underklassen

1.2.1.3.1. arbejdsløse

1.2.1.3.2. fattige vilkår (hjemløse)

1.3. Kirke

1.3.1. I det naturalistiske livssyn er der ikke længere plads til religion

1.3.2. Flere forfattere skriver med både frihedsfølelse og tabserfaring om denne nye tilstand. Friheden er indlysende – mennesket er nu frit til at definere sine egne værdier, uafhængig af en religiøs mora

2. 1871, holdte Georg Brandes en tale --> starten på det moderne gennembrud

3. Darwin

3.1. mennesket stammer fra aberne --> gik imod kirkens tro om at mennesket var skabt af Gud

4. Brandes frie tanke

4.1. 1. Ægteskabet og det ulige forhold mellem de to køn 2. Religionen 3. Ejendomsretten og den sociale ulighed

5. Demokrati

5.1. Vedtagelsen af Grundloven i 1849

5.2. 1901 folketinget blev dannet

5.3. 1915 kvinder fik deres stemmeret

6. Folket flytter fra landet til byen

6.1. Arbejderne begynder at organisere sig politisk efter inspiration fra den socialistiske bevægelse, der præger flere europæiske lande, og Socialdemokratiet bliver stiftet i 1871. Arbejderne organiserer sig i fagforeninger og begynder af strejke for at forbedre deres arbejdsvilkår.

7. Herman Bang

8. Impressionisme

8.1. Teksten

8.1.1. Teksten begynder ofte in medias res

8.1.2. Den er bygget op af en række afgrænsede øjebliksbilleder

8.2. Impressionismen er ikke en retning eller en periode, men en stil og en teknik, som mange forskellige forfattere har skrevet i

8.2.1. Herman Bang

8.3. Forfatteren

8.3.1. Forfatteren trækker sig tilbage som fortolker.

8.3.2. derfor ser man sjældent en alvidende fortæller i impressionistiske tekster

8.3.3. Fortælleren er mere en, der vil iagttage objektivt.

8.4. Sproget

8.4.1. Sprogligt er teksterne præget af korte, sideordnede helsætninger.

9. J. P. Jacobsen

10. Naturalisme

10.1. Mennesket som bi

10.2. forfatter med både frihedsfølelse og tabserfaring om denne nye tilstand

10.3. det er ikke plads til religion

10.4. Frihed

10.4.1. friheden kommer af at vare indlyst

10.4.2. mennesker definere sine egne værdier

10.4.3. uafhængig af en religiøs moral

10.5. Henrik Ibsen

10.6. Arv og miljø

11. Realisme

11.1. Realistisk litteratur,

11.2. Afspejler virkeligheden så præcist som muligt

11.3. Det kan siges at realismens sprog er "gennemsigtigt"

11.4. En realistisk tekst har som regel et logisk forløb med en start, en midte og en slutning

12. Det moderne gennembruds genrer

12.1. Romanen og dramaet

12.2. Forfatterne er interesseret i mennesket i dets miljø og i menneskets udvikling, og her er både dramaet og romanen brugbare genrer

12.3. Hvad angår romanerne har de fået betegnelsen udviklingsroman, hvilket indikerer et brud i forhold til dannelsesromanen fra romantikken

13. Henrik Pontoppidan