Copy of Evolution/udviklingslære

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Copy of Evolution/udviklingslære af Mind Map: Copy of Evolution/udviklingslære

1. Den naturvidenskabelige metode

1.1. Hypotese

1.1.1. En hypotese er en foreløbig, ikke-bevist antagelse, en foreslået forklaring på et fænomen, som kan danne grundlag for efterprøvelse

1.2. Teori

1.2.1. En videnskabelig teori er et udsagn eller en model der er blevet testet og bekræftet mange gange

2. Charles Darwin

2.1. Engelsk biolog og geolog

2.2. 1809 - 1882

2.3. Skrev flere bøger, men hans hovedværk var : "The Origin of Species" el. "Arternes oprindelse" på dansk

2.4. Theory of Evolution by Natural Selection

3. Naturlig selektion

3.1. Forskellige egenskaber er arvelige

3.2. Der er naturligt variation i en population

3.3. Kun en del af en generation formår at overleve og formere sig.

3.4. Det medfører at gavnlige egenskaber vil favoriseres over generationer, idet individer som har fordelagtige træk eller egenskaber vil have bedst mulighed for at overleve og formere sig på lang sigt.

4. The Survival of the Fittest el. "De bedst tilpassedes overlevelse"

4.1. Denne metafor blev først brugt af videnskabsmanden Herbert Spencer efter at han havde læst Darwin's bog:  "On the Origin of Species"

4.2. Darwin anvendte selv metaforen i en senere udgave af samme bog sammen med udtrykket: "naturlig selektion"

4.3. Hvad han ønskede at udtrykke var "den organisme der er bedst tilpasset til sine aktuelle levevilkår - har bedre muligheder for at overleve og formere sig på lang sigt"

5. Evidens for at evolution foregår

5.1. Evidens fra fossiler/uddøde arter

5.1.1. Der findes enorme mængder af  fossiler af dyr, der ikke længere eksisterer, men som på forskellig måder udviser slående lighed med dyr der lever i dag.

5.2. Evidens fra levende organismer

5.2.1. Biokemi og DNA

5.2.2. Embryologisk udvikling (fosterudvikling) - Embryoner (fostre) af forskellige arter udvikler sig næsten identisk

5.2.3. Observation of arters forandring f. eks. (ulve og hunde, birkemålere m.f.l.)

6. Yderligere litteratur om evolution

7. Opgave

7.1. Opgave: Gruppevis beskrivelse af indholdet i links til højre Husk kort at beskrive begreber og fagudtryk samt hvilke processer der er vigtige i forhold til emnet. Undersøg desuden hvilke forsøg der kan give mening at lave for at understøtte emnet. Lav på denne baggrund en kort præsentation af jeres emne på ca., 10 minutter i Power Point, Prezi, Mind Meister etc. - I må gerne bruge korte videoer (max. 2-3 min.), hvis det giver mening i forhold til det I skal præsentere.

7.1.1. Evolution

7.1.2. Naturlig selektion

7.1.3. Menneskets evolution