Det moderne gennembrud

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Det moderne gennembrud af Mind Map: Det moderne gennembrud

1. Realistisk billede

1.1. Udslidt af H.A. Brendekilde

2. Henrik Pontoppidan

2.1. Ørneflugt

2.2. Modtog nobelprisen for litteratur i 1917, for sin realistiske og autentiske beskrivelser af dagliglivet i Danmark. Han modtog nobelprisen delt med den nu glemte Karl Gjellerup.

2.3. Præstesøn

3. 1870-1890

3.1. Efter romantikken

3.2. Tog op på oplysningstidens 'glemte' ideer

4. Forfattere/vigtige personer

4.1. Georg Brandes

4.1.1. Kunne godt lide forhold mellem lande og mente at man skulle lære fra hindanden. Georg Brandes var den mand som blev anset for at have startet hele det moderne gennembrud, meget præcist siger man at det hele blev skudt igang da han d. 3 november 1871, startede med en serie af forelæsninger om den hvordan han synes at litteraturen skulle ændre synspunkt, og putte problemer under debat.

4.1.2. Hovedpunkter i brandes frie tanke

4.1.2.1. ægteskabet og det ulige forhold mellem de to køn

4.1.2.1.1. Doppeltmoralsk??

4.1.2.2. religionen

4.1.2.3. ejendomsretten og den sociale ulighed

4.1.3. Hadede romantikken

4.2. Darwin

4.2.1. Evolutionsteorien

4.2.1.1. Teorien om at dem der klarede sig bedst, de overlevede igennem tiden.

4.2.1.2. Galapagosøerne

4.2.2. Påstod at menneskerne nedstammede fra aberne. Dermed komplicerede oplysningstidens tro på 'deisme'

4.2.3. Lyells bogen, Darwins "bibel". Inholdte nye geologiske idéer og idéen om arternes naturlige opstandelse.

5. Debatemner

5.1. 3k'er

5.1.1. Køn

5.1.1.1. Fokus på ligestilling mellem køn

5.1.1.1.1. I 1880’erne var sædelighedsfejden et hedt emne i Danmark. Det handlede om hvorvidt kvinderne og mændene skulle ligestilles. Mændene kunne sagtens og med socialt accept, have fået deres første seksuelle erfaringer før ægteskab, mens kvinderne ventede med deres første seksuelle erfaringer til de var gift.

5.1.1.2. Kvinder fik stemmeret i 1915

5.1.2. Kirke

5.1.2.1. I det moderne gennembrud kom kirken under stærk kritik af forfatterne. De mente ikke kirken skulle have så stor indflydelse. Man mente ikke længere at gud var svar på alt og man begyndte at besvare problemer med videnskabelige metoder og en mere realistisk tankegang.

5.1.2.1.1. F.eks. Darwins Teorier

5.1.3. Klasse

5.1.3.1. Uligeheden mellem de højtstillet og lavtstillet

6. Periodens kendetegn

6.1. Ismer

6.1.1. Naturalisme

6.1.1.1. fokuserer på mennesket som biologisk væsen. Generelt på verden som noget videnskabeligt og biologisk. inden for billedkunst stræbte man eftter at gengive omgivelserne så nøjagtigt og så objektivt som muligt.

6.1.1.1.1. Naturalistisk billede

6.1.2. Impressionisme

6.1.2.1. Impression (fra fransk) = indtryk.

6.1.2.2. En populær stilart inden for litteratur og kunst, under det moderne gennmebrud, hvor beskrivelse og indtryk var i centrum. "Showing not telling"

6.1.2.2.1. Impressionistisk billede

6.1.2.3. Grove penselsstrøg

6.1.3. Realisme

6.1.3.1. En digtning, der er virkelighedstro, hvis handling er sandsynlig, og hvis personer kunne tænkes at eksistere uden for teksten. Man kunne finde realisme i dansk litteratur lige fra folkeviser til vore dages arbejderlitteratur.

7. Litteratur

7.1. De naturvidenskabelige ideer og objektivitet påvirkede skrivestilen - 'den objektive metode'

7.2. Debat om livstil og værdier

8. Industrialisering

8.1. Fremskridt i teknologi. Mere effektive produktioner

8.2. Flere bønner flyttede til København for at arbejde på fabrikker, eftersom landbrug blev mere maskine drevet

8.3. Romantikken fremstillede landet, bønderne og naturen, som noget idyllisk. Men eftersom industrialiseringen begyndte, så var befolkningens middel- og underklasses leve- og arbejdsforhold forværret og dette havde sin indflydelse på oprettelsen af det moderne gennembrud. Eftersom litteraturen blev indstillet med fokus på samfundets problemer.

9. Samfundssyn

10. Stemmeret

10.1. Under det moderne gennembrud var det kun mænd over 30 år, der ejede ejendom der måtte stemme