Hvordan udviklede industrialiseringen i Danmark sig?

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Hvordan udviklede industrialiseringen i Danmark sig? af Mind Map: Hvordan udviklede industrialiseringen i Danmark sig?

1. Produktionen af Ford Model T er et af de bedste eksempler på samlebåndets betydning under industrialiseringen. Ford Model T blev introduceret i 1908, hvor den blev samlet ved hjælp af håndkraft. Det betød, at Ford producerede 13 biler den første måned. I 1910 flyttede Ford sin produktion til en ny og stor fabrik, hvor produktionen var delt i 84 specialiserede områder med et gennemkørende samlebånd. På den måde nedsatte Ford produktionstiden til kun 93 minutter pr. bil. I alt blev der bygget over 15 millioner eksemplarer af Ford Model T.

2. Men vi må ikke glemme dampmaskinen, for de drev andre maskiner og var derfor vigtige under industrialiseringen. Sejlskibe blev lidt efter lidt erstattet af dampskibe, og damplokomotiver trak togene på jernbanerne. Dampkraften fik verden til at føles mindre, fordi det blev hurtigere at rejse fra et sted til et andet

3. Industrialiseringen gav mulighed for arbejde til flere mennesker og bedre levevilkår, men i den tidlige industrialisering var mange stadig fattige. I industrien var arbejdsdagen ofte 13 timer. Det var hårdt arbejde for mænd, kvinder og børn. Derfor startede nogle arbejdere fagforeninger for at få bedre forhold

4. Industrialiseringen starter i Danmark, omkring 1870-1914.

5. Under industrialiseringen udvikledes dampmaskinen, og mekaniske opfindelser blev udtænkt. De gjorde ensartet masseproduktion mulig. Varerne blev billigere, fordi de ikke længere skulle speciallaves hos en håndværker. Og håndværkernes værksteder blev efterhånden til fabrikker.

6. Moderne maskiner gør arbejdet nemmere. Mange mennesker flytter til byerne. Elektricitet og nye transportformer ændrer landet.

7. På landet begyndte man også at bruge ny teknik og maskiner, hvilket gjorde landarbejdernes arbejdskraft overflødig. Fx kom den første traktor til Danmark omkring år 1905. Nu kunne en mand hurtigt pløje en mark, og der var derfor ikke længere brug for så mange ansatte på gårdene.

8. Under industrialiseringen flyttede mange danskere fra landet ind til byerne for at søge arbejde på de mange nye fabrikker i industrien. Også mange kvinder begyndte at arbejde på de nye fabrikker for at bidrage til husholdningen.

9. Antallet af danskere steg markant under industrialiseringen: Befolkningsstigningen under industrialiseringen: år 1855 (1,5 millioner) hvoraf 80% var bosat på landet, og 20% i byen År 1901 (2,5 millioner) hvoraf, 62% var bosat på landet, og 38% i byen.

10. Tilflytningen til byerne, navnlig København, fik indbyggertallet til at eksplodere. Denne udvikling kaldes urbanisering. Det voksende antal af byboere betød, at der var rigeligt med billig arbejdskraft. Det medførte også en stigende efterspørgsel på fødevarer, tøj og boliger.