Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
PLADETEKTONIK af Mind Map: PLADETEKTONIK

1. Jordskælv

1.1. Rictherskala

1.2. Epicenter

1.2.1. P-bølger

1.2.2. S-bølger

2. Den pladetektoniske model

2.1. Wegeners teori

2.1.1. Pangæa

3. Tsunami

3.1. Destruktive pladegrænse rammer hinanden. Ocean mod ocean

3.2. Sumatra

3.3. Hypocenter

4. Pladegrænser

4.1. Destruktiv

4.1.1. Subduktionszone

4.1.2. K mod K

4.1.2.1. Danner bjergkæder og jordskælv

4.1.2.1.1. Orgenese

4.1.3. O mod K

4.1.3.1. Danner bjergkæder og vulkaner og jordskælv, kan også danne tsunami

4.1.3.1.1. Orgenese

4.1.4. O mod O

4.1.4.1. Danner tsunami, jordskælv og vulkanøer

4.1.5. Dybgrave

4.2. Bevarende

4.2.1. Plader bevæger sig sideværts

4.3. Konstruktiv

4.3.1. Pladerne skubber sig væk fra hinanden

4.3.1.1. Konvektionsstrømme

4.3.1.1.1. Varme stiger op, kan iikke komme op igennem lithosfæren, så varmen stiger ud til sidderne

5. Vulkaner

5.1. Supervulkan

5.1.1. Har udbrud med mere end 100.000 års mellemrum, men de er til gengæld så farlige at hele jorden vil kunne mærke konsekvenser af et udbrud ca 1000 gange voldsommere end vores kraftigeste keglevulkan.

5.2. Spaltevulkan

5.2.1. De ses ved de konstruktive pladerande hvor pladerne trækker sig fra hinanden, magma og varme trænger sig op og der bliver dannet en slags bjergkæde fordi koventionstrømmene kommer op og skubber til lithosfærepladen og da varmen ikke kan trænge igennem så strømmer varmen ud til siderne.

5.3. Keglevulkan

5.3.1. Det er en klassisk vulkantype.Antallet af udbrud er værre end antal af udbrud ved en spaltevulkan og hotspot-vulkaner, men kan derudover være eksplosive. Keglevulkaner er knyttet til de destruktive pladegrænser. Magmaen er sejtflyende, høj viskositet.

5.4. Skjoldvulkan

5.4.1. Den findes ved de konstruktive pladerande Skjoldvulkanens lava har en lav viskostiet, hvilket gør det giver mere skade, da lavaen er mere flydende. hyppigere udbrud, men ikke særlig kraftige.

5.5. Eksplosionsvulkan

5.5.1. Det er en vulkan der eksploderer og kun efterlader sig en større eller mindre vold af aske. Ved eksplotioner der sprænges vulkanens top af (forseglning) og der kan komme en indsynkning ned i krateret, hvor der bliver dannet en slags sø (Caldera). Meget høj viskositet

5.6. Hotspot vulkan

5.6.1. Det er vulkaner der ligger over varme opstrømme, som kommer nede fra lithosfæreren. F.eks. Hawaii er der et aktivt hotspot som ligger midt inde på en liosfærepladen.