Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Matematik af Mind Map: Matematik

1. Statistik

1.1. Ikke-grupperet data

1.1.1. Tabel, diagrammer, fraktiler og sandsynlighed

1.1.1.1. Stænger og statistik

1.1.2. Tabel, diagrammer og statistiske deskriptorer

1.1.2.1. Undersøgelse af cola-design

1.2. Grupperet data

1.2.1. Tabel, diagrammer, fraktiler og sandsynlighed

1.2.1.1. Den statistiske løn

1.2.2. Tabel, diagrammer og statistiske deskriptorer

1.2.2.1. Statistik og mængden af øl

1.3. Repræsentativ stikprøve, pivottabel og dataudtræk

2. Funktioner

2.1. Andengradsfunktioener

2.1.1. Forskrift, graf, aflæsning af toppunkt og nulpunkter samt betydningen af koefficienterne a, b, c og diskriminanten d

2.1.2. Forskrift, graf, beregning af diskriminanten d, toppunkt og nulpunkter

2.1.3. Forskrift, graf og funktionsanalyse

2.1.4. Forskrift, graf og beregning af forskrift

2.1.5. Salg- og overskudsfunktion

2.2. Lineære funktioner

2.2.1. Tekst, tabel, graf og forskrift

2.2.2. Forskrift, graf, betydningen af koefficienterne a og b samt funktionsanalyse

2.2.2.1. Prisen på en cola

2.2.3. Beregning af forskrift

2.2.4. Omkostningsfunktion

2.3. Eksponentielle funktioner

2.3.1. Forskrift, graf, betydning af fremskrivningsfaktoren a og skæringen b

3. Finansregning

3.1. Finansregning med ét beløb

3.1.1. Emne a

3.1.2. Emne b

3.1.3. Emne c

3.1.4. Emne d

3.2. Finansregning med flere ens beløb

4. Grundlæggende matematik

4.1. Ligninger og uligheder

4.2. Procent, moms og indekstal

4.3. Brøker

4.4. Regneregler, parenteser og kvadratsætninger