Disposition

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Disposition af Mind Map: Disposition

1. Didaktik 2.0

1.1. Eleven som med didaktiker på egen lære proces

1.2. Projektforløb/ problembaseretlæring

1.3. Kilde: https://www.slideshare.net/stigelttoer/karsten-gynther-didaktik-20

2. Vidensmål

2.1. Faktaviden under press i web 2.0

2.2. Undervisningens indhold ændres

2.3. Anvendelsesmål

2.4. Faktaviden?

2.5. Viden af 2. orden

2.6. Øger motivationen hos elverne

3. Vidensprodukter

3.1. Eleven kommunikere, tingsliggjort viden

3.2. Underviseren vurdere

3.3. Web 2.0

3.3.1. Svar på studiespørgsmål

3.3.1.1. Google Docs

3.3.2. Dokumentation

3.3.2.1. Mindmaster

3.3.2.2. Thinklink

3.3.2.3. Skoletube

3.3.3. Fremlæggelser af helhedsorinterede opg.

3.3.3.1. Valgfrit

4. Adgang til viden

4.1. Underviserrens valg

4.2. Elevens valg

4.2.1. Eleven kende til kildekritik

4.3. Didaktiserede lærermidler

4.4. Ikke didaktiserede læremidler

5. Stillasering

5.1. Underviserrolle ændret ved web 2.0

5.1.1. Stillasering af elevernes didaktiske design

5.1.2. Læringsstig af foretrukne ressourcer

5.2. Undervisningsloop

5.2.1. Kilde:https://www.slideshare.net/stigelttoer/karsten-gynther-didaktik-20

6. Evaluering

6.1. Formativ

6.1.1. Peer evaluerng

6.1.2. Undervisningsloop

6.2. Summativ

6.2.1. Slutprokukt

6.2.1.1. Hvad kan eleven realt? Vidensniveau?

6.2.1.2. Elevens deltagelse i vidensproduktion

6.2.2. Meta kommunikerende

6.2.2.1. Elevens digitale kompetencer?

6.2.2.1.1. Informations kompetence

6.2.2.1.2. Didaktiske kompetence

6.2.2.1.3. Remedierings kompetence

6.2.2.2. Mundlig redegørelse

6.2.2.3. Skriftlig redegørelse

6.2.2.4. Portefolie

6.2.2.5. Kildelister med anvendt links,

6.2.2.6. Elevens dokumentation for deltagelse i sociale medier m.m.

7. Elevens didaktiske design

7.1. Underviser OBS på kvaliteten i elevernes didaktiske design

7.2. Kan de nå målene

7.3. Udgangspunkt i elevernes

7.3.1. valg af indhold og vidensresourcer

7.3.2. Valg af læringsaktiviter - deltagelse

8. læringsaktivteter

8.1. Hvilke teknologier?

8.2. Mulighed for koorlaborativ arbejdsform?

8.2.1. Google Ducs

8.2.2. Meindmaster

8.2.3. Thinklink

8.3. Web 2.0 Søge, samle. remediere producere, videndele, kommunikere