Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
polygoner af Mind Map: polygoner

1. firkanter

1.1. en firkant har firekanter

2. trekant

2.1. en trekant har tre kanter

2.2. En trekant er en polygon med tre sider. Vinkelsummen i en trekant er altid 180o. Trekanter deles i forskellige typer, som navngives på to forskellige måder: - Efter vinkelstørrelserne: spidsvinklede, retvinklede og stumpvinklede trekanter. - Efter sidelængderne: ligesidede, ligebenede og uligesidede trekanter. Spidsvinklet trekant I en spidsvinklet trekant er alle tre vinkler spidse, dvs. at vinklerne er mellem 0o og 90o. Stumpvinklet trekant I en stumpvinklet trekant er én af vinklerne mellem 90o og 180o. Retvinklet trekant I en retvinklet trekant er netop én vinkel 90o.

2.3. Ligebenet trekant I en ligebenet trekant er to af trekantens sider - eller ben - lige lange. Den sidste side i en ligebenet trekant kaldes for grundlinjen. De to vinkler ved grundlinjen kaldes grundvinkler, og de er lige store. Den sidste vinkel kaldes topvinklen. Ligesidet trekant I en ligesidet trekant er alle tre sider lige lange, og de tre vinkler er lige store. Da vinkelsummen i en trekant er altid 180o er hver vinkel i en ligesidet trekant 60o.

3. cirkel

3.1. er altid rund

3.2. o=2*pi*r

3.3. a=pi*r*r

4. Regulær og Irregulær

4.1. en regulær har lige lange sider

4.2. en irregulær har ikke lige lange sider

5. parllogram

5.1. Et parallelogram er en firkant, hvor de modstående sider er parallelle. Om parallelogrammer gælder: - de modstående sider er lige lange - de modstående vinkler er lige store - diagonalerne halverer hinanden. Arealet af et parallelogram kan beregnes, hvis du kender én af siderne, og den højde (h) der står vinkelret på denne side (g). Dvs. A=h⋅gA=h⋅g