Stereotyper, Diskrimination og Fordomme

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Stereotyper, Diskrimination og Fordomme af Mind Map: Stereotyper, Diskrimination og Fordomme

1. Begreber:

1.1. Konformitet = Gruppepres. Positive Sanktioner: når gruppen ser op til en og kan lide en, hvis man har de samme holdninger som gruppen har, får man anerkendelse. Negative Sanktioner: Hvis man skiller sig ud fra gruppens adfærd så kan man få en "straf" og så får man ikke noget ankerkendelse og gruppen ser skævt på en.

1.2. Gruppetænkning: Det er når en gruppe skal finde frem til en fælles beslutning og ikke evaluere beslutningen, tilstrækkelig og det resultere i at beslutningen er snarer et resultat af pres, så det ville sige at gruppetænkning er at der er en eller nogen der ansvaret ubevidst og de andre bliver presset til at følge de fælles normer der er i gruppen.

1.3. Indgruppementalitet: er et udtrykke for at man skaber hierarkier og normer som er særligt for denne gruppe, og hvert individ ens om de normer, og herved bliver skabt en oplevelse af man er et fællesskab.

1.4. Gruppepolarisering: Det er når man sætter mennesker sammen, med noglelunde samme holdning og lader dem diskutere ender det ud i en ekstrem udgave af den holdning end den som de startet med.

1.5. Etnocentrisme: Vi har tendens til at bedømme andre kulturer udfra de skikke, normer og traditioner der findes i vores egen kultur. fx det betyder at vi synes det er underligt at muslimske kvinder har tørklæde på, fordi vi ikke har det på i den kristne tro.

1.6. Overvurderingsfænomenet: at man overvudere sin egen gruppe, sin indgruppe og derved undervurdere man sin udegruppe.

1.7. Dehumanisering: betyder at man ikke længere ser mennesker som selvstændige individer, men som fx dyr.

1.8. Deindividualisering: Handler om at mennesker under visse forhold kan miste eller blive berøvet deres individualitet i en større gruppe eller i en institutionel sammenhæng. Det kan vare når et individ kommer i en større gruppe eller masse hvor individet mister sin individualisering til fordel for gruppen adfærd og flokmentalitet.

1.9. Flokmentalitet: Flokmentalitet handler om at når mennesker indgår i større grupper eller masser, opstår der nogle psykologiske processer i gruppen som ikke var til stede hos den enkelte person. Derfor opstår der en deindividualisering, hvor individet får en flokmentalitet eller kollektiv adfærd, og hvor gruppens enkelte gruppemedlemmer mister deres selvkontrol og bliver forført at gruppens adfærd.

1.10. - Indgrupper → Det er den gruppe man er i, og alle er forskellige individer - Udgrupper → Udefra ser man udgruppe som ens f.eks. Sorte ligner hinanden eller muslimske kvinder med hijab ligner hinanden. - Udgruppens ensartethed → ens syn på en gruppe (kognitiv skema) - Bekræftelsestilbøjlighed → Samle de beskræftelser fra erfaringer, som kan bekræfte ens syn på en gruppe.

2. Teorier:

2.1. Impliceret personlighedsteori: Stereotyper kan opfattes som en slags underforstået (implicit) personlighedsteori, som går på en hel gruppe. Man kan beskrive dem som ’billeder i vores hovede’, eller ’kognitive skemaer’, og de kan i princippet være både positive og negative. - Underforstået ide om personlighed - Kategorisering --> stereotypisering--> illusorisk korrelation

3. Mobning:

3.1. " en gruppe sustematiske forfølgelse eller udelukkelse af en person i en social sammenhæng, hvor denne person er "tvunget" til at være."

3.2. Særlige karaktertræk: - Mobbere: aggressivt reaktionsmønster, usikkerhed. - Mobbeoffer: evt. karaktertræk, som er anderledes. • De passive (signalere at de er ængstelige, mislykkede, evt. fysisk svaghed. Man kan se det fysisk) • De provokerende (heftigt temperament)

3.3. Gruppepsykologisk perspektiv: - Gruppepres (konformitet, gruppetænkning, gruppepolarisering) - --> det fører til deindividualisering/ flokmentalitet. Gruppen mister deres selvkontrol og "forføres" af gruppens adfærd.

3.4. Exbus forskerne: - Længslen efter at være med i et fællesskab - et fænomen, forskerne kalder "longing for belonging" - Angsten for at blive lukket ude, dvs. social eksklusionsangst.

3.5. 1. Hvorfor opstår mobning? - Mennesker skal have noget at samles om, og så bliver normen at mobbe. 2. Hvilke mekanismer får nogle børn til at gå med på mobningen, selvom de egentlig ikke har lyst til at behandle andre dårligt? - Frygten selv for at blive mobbet eller udstødt af gruppen. 3. Hvorfor bruger de, der mobber, så meget energi på at forsøge at skabe foragt for dem, de mobber, og udstøde dem af fællesskabet? - Fordi mobberen selv er usikker, og dermed lægger han det over på andre, så det ikke går ud over ham/hende selv. 4. Hvorfor siger de mange passive elever ikke fra, selvom de dybest set ikke bryder sig om mobningen? Hvordan opfatter den, der mobbes, deres passivitet? - Dem der mobber vil ikke udstødes. - Ham der mobbes kan ikke forstå hvorfor de andre er passive, og han bliver frustreret over at de er passive.

4. Eksperimenter:

4.1. Robbers Cave:

4.1.1. Handler om to grupper af drenge som ikke kender hinanden, herefter bliver de sat overfor hinanden, hvor de skal i en tunering (herunder Udgrupper og indgrupper). Til sidst skulle de løse en række opgaver, og til sidste ville begge gerne køre i bus sammen hjem.

4.2. Dukketesten:

4.2.1. En der interviewer en gruppe af børn, hvor han spørger om hvilken dukke de helst vil lege med (den ene dukke er lyshåret og hvid, den anden dukke er mørkhåret og mørk hud.

4.3. Class divided

4.3.1. Den handler om at skabe fordomme. det handler om en klasse, hvor klasselæreren deler klasse op efter øjenfarve, og bagefter er halvdelen af klasse "hævet" over den anden halvdel (ligesom de sorte og hvide i USA).

4.4. Milgram

4.4.1. Det handler om, hvad der kan få almindelige mennesker til at udfører onde handlinger. Han fortalt forsøgspersonen at det handlede om "straffens betydning for indlæring", dog handlede eksperimentet om at eleven (får ikke rigtigt stød) skulle svarer rigtigt på en række spørgsmål, og blev der svaret forkert, skulle læren/forsøgspersonen give stød (stødene steg med 15 volt, hver gang der blev svaret forkert). Hvis forsøgsperson nægtede at give flere stød, skulle forsøgs lederen sige "vær venlig at fortsætte" eller "forsøget kræver at de fortsætter". De skulle altså se hvor mange volt det ene menneske ville give det andet.

4.5. Ash

4.5.1. Det eksperiment med stregerne, herunder handler det om at der er en forsøgsperson som ikke har fået af vide hvad han skal svarer, og de andre er blevet konstrueret i hvad de skal sige. De skal derefter fortælle på skift hvilken streg der er den længste (herunder konformitet).