Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Fasten af Mind Map: Fasten

1. Faste er obligatorisk.

1.1. ("Det er jer forskrevet at faste")

1.2. Et bestemt antal dage.

1.3. Enhver muslim over 13 opfylder Ramadans live

2. Syg eller på rejse

2.1. Faste på et andet tidspunkt i ligeså mange dage bare.

3. Ikke er i stand til at faste = syg, rejsende, svag, mens eller gravid

3.1. Som erstatning skal man bespise en fattig.

3.2. frivilig god gerning (endnu bedre)

3.3. Best at faste

4. Ramadan

4.1. Ligger i den måned hvor Koranen blev åbenbaret som retledning for menneskeheden. (den måned hvor Muhammed får sin kaldelse/1. åbenbaring)

4.2. "Den måned, hvor Koranen kom, og den måned, hvor profeten gik til Gud

4.3. Varer i 30 dage

4.4. Når fasten er slut er der en fest, eid festen, som svare til jul -> gaver, festmåltid, besøg af slægtninge. Dagen inden denne dag så skal der gives almisse

5. Allah

5.1. Ønsker det ikke besværligt

5.2. Lovprise Allah -> ham der har retledet jer

5.3. I må blive taknemmelige

5.4. Han er algod, barmhjertig og forlanger ikke det umulige af mennesket.

6. Kønslig samkvem -> ok med hustru om natten i fasten

7. Faste fra daggry til solnedgang

7.1. Man spiser fra solnedgang til "morgenrødens hvide tråd kan skelnes fra den s sorte tråd".

7.2. Varer i 12-13 timer

7.3. Spiser morgenmad, beder og lægger sig til at sove, spiser igen lige for fasten slutter altså ved solnedgang.

8. Ikke spise drikke eller ryge

8.1. Spiser morgenmad, beder og lægger sig til at sove

8.2. Ikke spise, ryge, drikke, sex, hasardspil => haram (det man ikke må).

9. Grunden til faste

9.1. for at vide hvordan der er at være virkelig sulten, føler hvad de fattige føler.

9.2. Får muslimen til at ligne Gud, som ikke behøver de menneskelige nødenheder.

9.3. 70 gange mere belønning.

9.4. "Takker Gud for hans ledelse og barmhjertighed"

9.5. Et stærkt og ordnet live i tilbedelse i form af særlige nattebønner forfrisker og vænner til at overholde fromhed og retfærdighed hele året.

9.6. Sundt, at lade maven hvile.

10. En prøve

10.1. Om man er religiøs, viser lydighed overfor Gud, udholdenhed og om man er stærk og kan bringe ofre for sin Gud.

11. Kraft

11.1. Fasten styrker kraft og modstand.

11.2. Baner vej for en gradvis opløftelse af ånden

11.3. overvinder legemet -> sjælen kan nå højden af den guddommelige fryd.

11.4. At nå retfærdighed er at dørke de åndelige værdier.

12. Fysisk, moralsk og åndelig disciplin.

12.1. Sætte i stand til at vogte sig for fristelser, undertrykke lidenskaber, urene tanker og onde gerninger.

12.2. Sublimerer energien, opdyrker dyd og tålmodighed og fremhjælper åndeligt offer.