Frederick Winslow Taylor - Scientific Management (1916)

Kom igang. Det er gratis
eller tilmeld med din email adresse
Rocket clouds
Frederick Winslow Taylor - Scientific Management (1916) af Mind Map: Frederick Winslow Taylor - Scientific Management (1916)

1. 4 prinsipper: 1. Systematisk innsamling av data og viten 2. Utvelge, trene og utvikle (utvelgelsesprosessen) 3. Samlingen av scientific management og arbeidere 4. Arbeidsdeling: Ledelsen planlegger, arbeiderne utfører. (hardt regime/strenge krav)

2. Soldiering: Arbeiderne mener at det er for deres eget beste at de arbeider så lite som mulig for pengene.

3. Scientific Management: er innsamling av data over tid for å kunne optimalisere arbeidsprosessenes effektivitet.

4. Mental revolusjon: Arbeiderne tenker logisk, og det er arbeidsgiverens oppgave å få de ansatte til å forstå at effektivitet kommer alle til gode.

5. Metode: Time & Motion Studies. Science of shoveling; Bethlehem Steelworks. - Hva er den korteste tiden en oppgave kan utføres på - Hva er færrest mulig antall bevegelser krevd for å utføre oppgaven

6. Negative konsekvenser: - Bedriften feilet ofte med å betale arbeiderne mer - noe som var en vesentlig del av Taylors teorier. - "Sjefene tenker, arbeiderne utfører"-filosofien ble normal. - Arbeiderne mistet sansen for den større meningen med arbeidet. De ble bare bedt om å utføre én spesiell oppgave, noe som ga lite mening for arbeideren. - Arbeidernes spesielle dyktighet forsvant mer og mer, og arbeiderne ble lettere å erstatte. - "Survival of the fittest"-filosofien tok mye over og skapte en hard atmosfære blant arbeiderne. - Utmattelse av arbeidere - Dehumanisering ved at arbeiderne ble brukt som maskiner. - Mental angst som kom av de repetitive arbeidsoppgavene

7. Positive konsekvenser: - Øker produktivitet med 200-400% - Mer arbeid utført av færre arbeidere, noe som betyr økt profitt for bedrifter - Mer like produkter, i diskuterbart høyere kvalitet. Enklere å erstatte ødelagte deler ettersom alt var laget på samme måte.

8. Hierarki: Klar "Chain of command"

9. "First Class Employees" - Utvalg av høy-presterende arbeidere for trening, og sette dem til arbeid som de var best egnet for. Økonomisk kompensasjon

10. https://www.youtube.com/watch?v=vNfy_AHG-MU

11. "Organisasjonsanalysens far"

12. Noe relevant i dag i fabrikkindustrier, men 'lovene' gjelder for bestemte maskiner/verktøy/arbeidsprosesser som tilhører en bestemt tid - de er ikke universale. Langsommelig metode som ikke tar høyde for innovasjon og forandring. Relevant i dag: spesifiserer og effektiviserer arbeidsoppgaver (typisk samlebåndsproduksjon)

13. Taylors samtid: - Industrialisering og organisering - Stigende konkurranse - Store voksende markeder - Konsentrasjon av virksomheter - Basis for masseproduksjon - Behov for større produktivitet - Tro på rasjonalitet/vitenskap

14. Toulmins argumentationsmodel: Påstand: - Kæmpe vækstpotentiale som kan udnyttes med mere effektive arbejdsprocesser - Arbejdet kan gøres til naturlov gennem tidsstudier og fokus på detaljen - Når en medarbejder skaber øget produktivitet kommer det alle til gode Belæg: - Han har studeret samt lavet utallige eksperimenter Hjemmel: - The one great thing that marks the improvement of this world is measured by the enormous increase in output of the individuals of this world - Soldering makes sanse for workers and my personal view is that they are a pretty fine lot fellows - We need a complete mental revolution