Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
aksel af Mind Map: aksel

1. hans præparater hvilken gruppe tilhører de ?

1.1. hvilken gruppe hører de under

1.1.1. agonist/antagonist

1.1.1.1. virkning: systemisk/lokalt

1.1.1.1.1. interaktioner/bivirkninger/kontraindikationer

1.1.2. Hjertemagnyl HOVEDGRUPPE B BLOD OG BLODDANNENDE ORGANER . undergruppe acetylsalisylsyre modvirker dannelsen af nye blodpropper - antagonist

1.1.2.1. furix HOVEDGRUPPE C HJERTE OG KREDSLØB undergruppe Loop diuretika hæmmer reabsorptionen af natriumklorid - antagonist

1.1.2.2. daivobet HOVEDGRUPPE D DERMATOLOGISKE MIDLER undergruppe glukokortioider til dermatologisk brug hæmmer enzymet Cox 2 - antagonist

1.1.2.2.1. mirtazapin HOVEDGRUPPE N CENTRALNERVESYSTEMET undergruppe NaSSA - adrenerge receptorhæmmere - antagonist alfa 2 receptor

2. medicinberegning på et præparat

3. ansvar som SSA

3.1. ansvar fremgår af autorisationsloven §17, forpligtelse til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed - sundhedsloven/patientsikkerhed og selvbestemmelsesret

4. sundhedsloven

4.1. UTH

4.1.1. patienters selvbestemmelsesret

4.1.1.1. krav om at patienter bliver informeret om den behandling der skal gives. der skal gives samtykke

4.1.1.1.1. informeret samtykke, grundig information. frivilligt

4.1.2. skadevoldende hændelse, patienten er som følge af sundhedsvæsenets handlinger eller mangel på samme blevet skadet

4.1.2.1. påført risiko, patienten er som følge af sundhedsvæsenets handlinger eller mangel på samme blevet påført en risiko for en skadevoldende hændelse

4.1.2.1.1. en nærhændelse er en fejl der når at blive rettet i tide inden den får konsekvenser for patienten

5. medicinpædagogik i forhold til Aksel

6. farmakokinetik

6.1. medicinens vej gennem kroppen

6.1.1. absorption

6.1.1.1. distribution

6.1.1.1.1. elimination

6.1.2. indtages oralt - går gennem spiserøret (OSEPHAGUS) til

6.1.2.1. mavesækken (VENTRIKLEN)

6.1.2.1.1. 12 fingertarmen (DUODENUM)

7. farmakodynamikken

7.1. hvordan virker hans medicin på kroppen

7.1.1. receptorer

7.1.1.1. nerveceller

7.1.1.1.1. CNS/perifere nervesystem

8. autorisationsloven

8.1. omhu

8.1.1. samvittighedsfuldhed

8.1.1.1. indberetningspligt

8.1.1.1.1. underretningspligt

8.1.1.2. ansvarsfølelse, pligtfølelse og omhu

8.1.2. grundighed og påpasselighed

9. compliance, efterlever Aksel sin behandling. er der overensstemmelse mellem den ordinerede behandling og hans medicinindtag

9.1. non-compliance . behandling for alkoholabstinenser, men drikker stadig alkohol. behandling for psoriasis, vil ikke smøres

9.1.1. concordance - hvis aksel bliver mere inddraget i sin behandling kan vi så få ham til at forstå vigtigheden i at blive smurt. et samarbejde omkring behandlingen