Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Lys af Mind Map: Lys

1. Øjnene rammes af lys som er blevet reflekteret af andre ting

2. Lys reflekteres når det kastes tilbage fra en flade

3. Fakta om lys

3.1. Lys kan gå igennem lys

3.2. Lys kan interferere

3.3. Lys kan bøje om hjørner

4. Forskellige farver lys har forskellige bølgelængder

5. Hvidt lys er en blanding af lys i forskellige farver

6. Når lys bevæger sig gennem et stof afhænger farten af hvad det er for et stof

7. Jo større en farves bølge er, jo færre interferensstriber dannes der, og jo større er afstanden mellem dem.

8. Lys har både bølgeegenskaber og partikel egenskaber

8.1. Det elektromagnetiske spektrum

8.1.1. Synligt lys er den del af det elektromagnetiske spektrum, som vi ser med vores øjne. Synligt lys ligger i området fra 400 til 750 nm (fra blåt til og med rødt) mellem UV (ultraviolet) og IR (infrarød).

9. Lys består af partikler kaldet fotoner. Partiklerne transporterer energi i form af elektromagnetisk stråling.

9.1. Lys er elktromagnetisk stråling, altså elektriske og magnetiske felter, som udbreder sig igennem rummet

10. Lysest brydning af linser

10.1. Samle linser

10.1.1. En samlelinse samler de parallelle lysstråler fra venstre i et brændpunkt.

10.2. Sprede linser

10.2.1. En spredelinse har ikke noget brændpunkt. Derfor taler man om et "indbildt brændpunkt" der, hvor de afbøjede strålet synes at komme fra.

11. Diameteren i Jordens bane er det dobbelte af afstanden mellem Jordan og Solen: 2*150000000 km =300000000km. Den tid lyset er om at tilbage lægge en jordbanediameter er: 16 2/2*60s= 1000 s. Lysets fart pr. sekund(c) bliver så: c = 300000000km/1000s = 300000 km/s

12. Hvordan opstår lys?

12.1. Inderst i et atom er atomkernen, som består af protoner og neutroner, og udenom bevæger elektroner sig i forskellige baner om kernen, kaldet skaller. Når atomet tilføres energi rykker elektronerne sig ud i en bane længere væk fra kernen, så jo længere ude de ligger, desto mere energi indeholder atomet. Når energien frigives sker det ved at elektronen udsender en lysbølge. Elektronen rykker så tilbage igen, da den har afgivet sin energi. Lysets farve afhænger af hvor meget energi elektronen afgiver.