Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Oversætteren af Mind Map: Oversætteren

1. Statistik

1.1. Ikke-grupperet data

1.1.1. Tabel, diagrammer, fraktiler og sandsynlighed

1.1.1.1. Stænger og statistik

1.1.2. Tabel, diagrammer og statistiske deskriptorer

1.1.2.1. Undersøgelse af cola-design

1.2. Grupperet data

1.2.1. Tabel, diagrammer, fraktiler og sandsynlighed

1.2.1.1. Den statistiske løn

1.2.2. Tabel, diagrammer og statistiske deskriptorer

1.2.2.1. Øl og statistik

1.3. Repræsentativ stikprøve, pivottabel og dataudtræk

1.3.1. Stikprøve og spandauere

2. Funktioner

2.1. Andengradsfunktioener

2.1.1. Graf, forskrift, aflæsning af toppunkt og nulpunkter samt betydningen af koefficienterne a, b, c og diskriminanten d

2.1.1.1. Kaffe, overskud og præsentation

2.1.2. Graf, forskrift, beregning af diskriminanten d, toppunkt og nulpunkter

2.1.2.1. Overskudsberegning for Signe

2.1.3. Graf, forskrift og funktionsanalyse

2.1.3.1. Powerful som tyske Dora

2.1.4. Salgs- og overskudsfunktion

2.1.4.1. Colaer og overskud

2.2. Lineære funktioner

2.2.1. Tekst, tabel, graf og forskrift

2.2.1.1. Penge under madrassen

2.2.2. Graf, forskrift, betydningen af koefficienterne a og b samt funktionsanalyse

2.2.2.1. Spille-galskab

2.2.3. Beregning af koefficienterne a og b

2.2.3.1. Prisen på en cola

2.2.4. Pris- og omkostningsfunktion

2.2.4.1. Colaer og overskud

2.3. Eksponentielle funktioner

2.3.1. Forskrift, graf, betydning af fremskrivningsfaktoren a og begyndelsesværdien b samt funktionsanalyse

2.3.1.1. Inflation i Argentina

2.3.2. Graf, forskrift og beregning af fremskrivningsfaktoren a og begyndelsesværdien b samt af fordoblings- og halveringskonstant

2.3.2.1. Omkostninger og visdom

3. Finansregning

3.1. Renter

3.1.1. Utilregnelige renter

3.2. Finansregning med ét beløb

3.2.1. Kassekredit og kvaler

3.3. Finansregning med flere ens beløb

3.3.1. Banker suckzzz!?!

3.4. Amortisationsplan

3.4.1. SU-lån til hverdag og fest!?!

4. Grundlæggende matematik

4.1. Ligninger og uligheder

4.1.1. Helt ind i sindet efter ligninger

4.2. Procent, moms og indekstal

4.2.1. Nøgletal og Natholdet

4.3. Brøker

4.3.1. Nøgletal og Natholdet

4.4. Regneregler, parenteser og kvadratsætninger

4.4.1. #DenSorteSkole

4.5. Potenser og rødder

4.5.1. #DenSorteSkole