Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Kristendom af Mind Map: Kristendom

1. Den Kristne grundfortælling

1.1. 1. Grundlæggelses myten

1.1.1. Skabelses Myten(kosmogonisk myte): Gud skaber en god og smuk verden. Kosmos → den velordnede verden. Skabt af gud villet af gud. Her er harmoni. Kap. 1, 1. Mosebog.

1.2. 2. Problem myten

1.2.1. Syndefaldet → når verden ikke er god og sammenhængende er der kaos (uorden, forvirring, mangler sammenhæng, brud). Synden er kommet ind i verden. Kap. 3, 1. Mosbog. Menneskets forhold til Gud er ødelagt og brudt sammen, ligger i ruiner, hvor lidelse, forgængelig og død bliver vores straf fx ved at kvinden skal føle smerte når hun føder → et liv i skyld og skam

1.3. 3. Løsning myten

1.3.1. Myten om Kristus. Den endelige løsning er Kristus(messias, den salvede, frelser) myten. Kristus er et vendepunkt i verden. Nogle andre løsninger kunne fx være syndfloden eller moseloven. Men det er Kristus der er den endelige løsning, som skal frelse mennesket.

2. Genrer

2.1. Lignelse.

2.1.1. En lignelse er en fortælling, der forklarer en problemstilling eller et emne ved at sammenligne dette med et hverdagsfænomen

2.1.2. En lignelse handler altid om gud og guds rige

2.1.3. En lignelse har også et budskab til mennesket

2.2. Prædiken.

2.2.1. En prædiken er en forkyndelse af det kristne evangelium, især i form af en opbyggelig eller belærende tale over en bibeltekst som præsten holder for menigheden som led i gudstjenesten

3. Baggrund

3.1. Grupper indenfor jødedomme

3.2. Den gamle og den nye pagt

3.2.1. Konflikt med

3.2.1.1. Skriftkloge

3.2.1.1.1. Social gruppe, hvis medlemmer besad et professionelt kendskab til de hellige jødiske skrifter - altså Det Gamle Testamente

3.2.1.2. Farisæerne

3.2.1.2.1. Gruppe, som var i opposition til Jesus

3.2.1.3. Jesus kritik: (mod farisæere og skriftkloge) Han mener de skriftkloge og farisæerne misbruger Guds lov til at ødelægge livet. Skinhellige hyklere Selvoptagethed Fordømmende og nedladende overfor “de urene”

3.3. Paulus

3.3.1. Paulus var jøde, hans jødiske navn var Saulus. Saulus var farisæer, hvilket betyder, at han var i opposition til Jesus og den kristne bevægelse.

3.3.2. Damaskusunderet

3.3.3. Paulus’ synspunkt er at forsøge at leve som Jesus, men det er svært for mennesket, da vi stadig er syndere → muligheden er der → “Det gode som jeg vil, det gør jeg ikke, men det onde som jeg ikke vil, det gør jeg.” (romerbrevet, kap 7 vers 19).

3.3.4. Paulus var med til, at forme Kristendommen og var med til at gøre opstandelsen central og gøre det til noget stort.

3.3.5. Paulus forkaster Moseloven.

4. Virkningshistorie

4.1. Luther

4.1.1. Luthers erkendelse var, at intet menneske er 100 % god og uselvisk. Han opdagede også at Paulus lærer, “mennesket frelses ved Guds nåde alene, når Guds ord gribes i tro.” Istedet for at prøve at lave sig selv om, skal man tro på den man er. Han finder ud af, at han er startet det forkerte sted. Han er startet ud med at have mistillid til Gud og prøvet at leve i fattigdom, cølibat og adlyde Gud, men han skulle egentlig bare tro. Luther mente de gode gerninger kom som følge af troen.

4.1.2. Troen skabte dermed frelse og ikke de gode gerninger. De gode gerninger skulle ikke være målet, men selve personen den gode gerninger blev gjort for skulle være målet og den gode gerninger skulle bare være midlet.

4.2. Indre mission

4.2.1. Pietisme - fromhedssøgen. Personligt omvendt kristen. Konservativ, biblicistisk. Etik = imod abort, homoseksualitet, kvindelige præster, fris seksualitet, druk. Aktivt forpligtet liv som kristen. Tager biblen meget alvorligt. Bibelfundamentalisme.

4.3. Grosbøll

4.3.1. Grosbøll mener, at Gud og bibelens verdensbillede er forældet. »De bliver befriet fra at skulle bære et forældet verdensbillede på deres skuldre, og vi kan koncentrere os om at aflokke det vidunderlige toner,«

4.4. Bultmann

4.4.1. Afmytologisering

4.4.1.1. Bultmann og Grosbøll mener det samme (s. 82-83) fordi de ønsker at kristendommen afmytologiseres, så biblens indhold opfattes som myter der har et eksistentielt budskab til mennesker. Biblens ord skal derfor ikke tages bogstaveligt men i stedet fortolkes til at sige noget om nogle essentielle forhold ved at være menneske.

4.5. Grundtvig

4.5.1. Lys kristendom