Udbredelse af Åben Skole - på skolen

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Udbredelse af Åben Skole - på skolen af Mind Map: Udbredelse af Åben Skole - på skolen

1. PLC møderne er åben skole på dagsordenen. Konsulent deltagelse på skolernes PLC møder.

2. Åben skole messe for alle lærere og åben skole aktører i Tårnby Kommune. Skal være en hel dag på en elevfri arbejdsdag. Skal være besluttet på forvaltningsniveau.

2.1. Samlet katalog

3. Stilladserede før-under-efter undervisningsforløb med forslag til færdigheds og vidensmål. Der arbejdes med forløb på SIV at de bliver mere orienteret mod færdigheds og vidensmål.

4. Feedback-kultur. Netværks repræsentanten er opsøgende i forhold til kollegers arbejde med åben skole forløb. Vi har fokus på forskellige måder, hvorpå repræsentanten kan indgå i løbende dialog med kolleger om åben skole i undervisningen.

5. SIV er ikke ret overskuelig - de tilbud der er under hvert "kronblad" i menu-blomsten fylder unødvendigt meget, så man skal scrolle ned ad en lang liste uden at have et overblik. Kunne i stedet være enkelte sætninger á la skivedna.

5.1. Man kunne evt. overveje at kronbladene i stedet for et tema som overskrift tilhører de forskellige åben skole aktører. Fx Naturskolen, Kulturzonen, Hovedbiblioteket, Kastrupgårdsamlingen, ungdomsskolen etc.

6. Ressourceliste i forhold til biblioteket, Ungdomsskolen, konsulenter mm

7. Møder mellem skole og virkeligheden (som på Kastrupgårdsamlingen), hvor netværksrepræsentanten og evt. kolleger kan indgå samarbejder med aktørerne.