Kroppens immunforsvar

Iniziamo. È gratuito!
o registrati con il tuo indirizzo email
Rocket clouds
Kroppens immunforsvar da Mind Map: Kroppens immunforsvar

1. INDRE

2. SLIMHINDER - Kan opfattes som den indre hud. Slimhinderne har den ønskede fugtighed for mange mikroorganismer, men har til gengæld forsvarsmekanismer. Slimhinderne i eksempelvis luftrøret, har flimrehår som kan fange mikroorganismer, som gør man kan hooste dem op eller synke dem ned i mavesækken, hvor de vil blive dræbt af sækkens saltsyre.

3. Indre specifikke forsvar

4. Indre Uspecifikke forsvar

5. HUD - Tør og sej overflade på kroppen som besidder en lav ph-værdi, hvilket giver dårlige levevilkår for bakterier og virusser og har derfor svært ved at trænge ind under huden.

6. YDRE

7. Granulocytter

8. Monocytter- Bliver til makrofager når de forlader blodbanen. De udskiller de stoffer de ophober, så de kan dermed leve længere da de kan tåle mere. bliver dannet i knoglemarven.

9. Neutrofile granulocytter - Fagocyterer også mikroorganismer, som makrofager. Neutrofile granulocytter laver dog ikke nær så meget fagocytose som monocytter, da de ikke udskiller de optaget stoffer og de dør derfor hurtigere.

10. Basofile granulocytter - De basofile granulocytter kan ikke lave fagocytose. De vandrer dog via blodbanen hen til vævet. Ved vævet ændres de til mastceller som udskiller histamin og heparin. Histamin udvider blodkarrerne, så der kan strømme mere blod til det inficerede område. Histamin gør kapillærerne mere ”utætte”, som gør at immunforsvaret stoffer kan nemmere trænge igennem

11. Eusinofile granulocytter

12. Lymfocytter - En gruppe af celler som udgør det indre specifikke forsvar og som alle har receptorer på deres overflade. Receptorerne kan kobles til et specifikt antigen.

13. Cellulære forsvar

14. Kemiske forsvar

15. T-lymfocytter - Dannes i knoglemarven og modnes i Thymus (brislen). Inddeles i T-hjælpeceller, T-dræberceller og T-huskeceller.

16. Makrofager - Makrofager findes i mave-tarm-kanalen og luftvejene hvor de hurtigt angriber fremmede mikroorganismer og laver fagotcytose på disse. Makrofager udskiller deres nedbrydningsprodukter når de har fagocyteret noget, så de ikke ophober giftige stoffer, hvilket gør at de lever længere end granulocytterne. fagocytose er en betegnelse for når makrofagerne "æder" en bakterie og nedbryder den med nedbrydningsenzymer lysosomer

17. Sved - Er også med til at gøre bakteriernes levevilkår mindre, blandt andet pga dens lave pH-værdi.

18. T-hjælpeceller - T-hjælpeceller aktiverer t-dræbeceller ved hjælp af signalstoffet interleukin 2. T-hjælpeceller deler sig også for at blive til en T-huskeceller.

19. T-dræberceller - Dræber de celler der er blevet inficeret med virus, fordi T-dræbecelleren opdager at der er fremmed antigen på overfladen af de inficerede celler, takket være MCH 1 receptoren.

20. T-huskeceller

21. B-lymfocytter - Dannes og modnes i knoglemarven. Inddeles i plasmaceller og B-huskeceller. (R)

22. Receptorer

23. MCH I - Receptor på alle kroppens celler som udstiller antigener hvis cellen er inficeret med en mikroorganisme.

24. MCH II - Receptor på overfladen af makrofager og B-lymfocytter. Den udstiller antigener som findes udenfor cellerne, altså i blod, lymfe eller vævsvæske.

25. CD4 - Hjælpe-receptor (co-receptor) på T-hjælpeceller som genkender MHC II på makrofager.

26. CD8 - Hjælpe-receptor(co-receptor) på T-dræberceller som genkender MHC I på inficerede celler.

27. TCR - T-celle receptor som findes på T-dræberceller og T-hjælperceller. Receptoren kan genkende de antigener der udstilles af inficerede celler og makrofager.

28. B-huskeceller - Celler som er med at opbygge immunitet mod bakterier, virusser eller andre indtrængte mikroorganismer, sammen med t-huskeceller.

29. plasmaceller - celler som er med til at skabe immunitet overfor et tidligere fremmede mikroorganisme.

30. Komplement - Består af 20 forskellige plasmaproteiner der dannes i leveren. De fungerer som kædereaktioner, så når først et protein bliver aktiveret, så bliver det næste også. Dens funktion er at danne enzymer, der er med til at bryde bakteriernes cellevæg, der gør at bakterien dør, da den bliver fyldt med væske og derfor springes.

31. Interferon - En celle bliver inficeret og hostcellen udskiller derfor interferone signalproteinstoffer, som modvirker en virus. Disse interferon gives så videre til andre celler, som så kan udskille stoffer der gør at virussen ikke kan virke på cellen, inden at cellen når at blive ramt af virussen.

32. Defensiner - Forsvarsproteiner som har primært til opgave at ødelægge membranen på fremmede mikroorganismer. Defisiner findes i lysosomer i de fagosyterende celler som makrofager.