Ouders en loopbaankeuzes

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
Ouders en loopbaankeuzes Door Mind Map: Ouders en loopbaankeuzes

1. Organisatorisch doel

2. Ouderbetrokkenheid bij loopbaanafwegingen van de jongere

2.1. Ouderparticipatie bij hun kind

2.1.1. Positieve invloed op sociaal functioneren: gedrag, motivatie, sociale competentie, relaties

2.1.2. Ouders weten mogelijkheden binnen arbeidsmarkt of niet?

2.2. Postitie en rol van ouders in het onderwijs

2.2.1. individuele juridische relatie (vastlegging rechten en plichten)

2.2.2. Samenwerkingspartners (opvoeding en leerproces)

2.2.2.1. Ouderschapsstijlen en functioneren in het gezin

2.2.3. Oudergemeenschap (belangen en behoeften van groep, klas en school)

2.3. Ouders als studieloopbaancoach

2.3.1. Motievenreflectie

2.3.2. Kwaliteitenreflectie

2.3.3. Werkexploratie

2.3.4. Loopbaansturing

2.3.5. Netwerken

3. Ouders als factor in succes van jongeren in het onderwijs

3.1. Vroegtijdig schoolverlaten

3.1.1. Gezin en thuissituatie

3.1.1.1. Sociaaleconomische status, intellectuele en culterele hulpbronnen, en de betrokkenheid bij hun kind

3.1.2. De school

3.1.2.1. Hulpbronnen, verwachtingen van docenten en schoolklimaat

3.1.3. SEE - ME! Guidelines dimensies

3.2. Schoolprestaties en schoolsucces

3.2.1. Bekwaamheid van de leerling

3.2.2. Educatief milieu thuis

3.3. Wat helpt? Beschermende factoren

3.3.1. Veerkracht bij het kind opwekken

3.3.1.1. het nemen van obstakels, het vermogen om aan te passen, herstellen na een diepe teleurstelling of volhouden ondanks tegenspoed

3.3.2. Ouderlijke aspiraties voor hun kind

3.3.3. Ouders werken samen met de school

3.3.3.1. loopbaanondersteuning af stemmen tussen school en ouders

3.3.3.2. Ouders en school delen kennis over alles van de leerling zoals motieven, kwaliteiten en ontwikkelpunten

3.3.3.3. Samenwerking van ouders en school in LOB activiteiten, ouders op de hoogte houden van ontwikkelingen binnen LOB (participatie van hun kind binnen deze activiteiten)

3.3.4. Leren en werken in de nieuwe industriele realiteit (ouders invloed hierop)

3.3.4.1. Jongeren hebben nieuwe visie op werk

3.3.4.2. Uitdaging, afwisseling, autonomie

3.4. Stimuleer het brein van de jongere

3.4.1. Fysieke beweging

3.4.2. Belonen bij inspanning

3.4.3. Groei-mindset

3.4.4. Visuele versus digitale planning

3.4.5. Executieve functies in ontwikkeling

3.4.5.1. Aandacht

3.4.5.2. Inhibitie

3.4.5.3. Planning en organisatie

3.4.5.4. Werkgeheugen

4. Voordeel betrokkenheid van de ouders

4.1. Toerustingsdoel

4.2. Pedagogische doel

4.3. Democratisch of politiek-maatschappelijk doel

4.4. Organisatorisch doel

5. Ouders van jongeren met psychische problemen

5.1. Naming versus Explaning (benadering van ouders op ontwikkeling kind)

5.2. Classificatie als excuus

5.3. Ouders en school in samenwerking voor LOB van het kind

5.4. Verkennen, kiezen, verkrijgen en behouden