Overdracht

Overdracht

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
Overdracht Door Mind Map: Overdracht

1. Standaard werkwijze overdracht - mondeling en schriftelijk - (Beleid: P - PDCA)

1.1. Binnen team

1.1.1. Overdracht diensten

1.1.1.1. Medisch

1.1.1.2. Verpleegkundig

1.1.1.3. rol patiënt

1.1.2. Overdracht bij pauzes

1.1.2.1. Medisch

1.1.2.2. Verpleegkundig

1.2. Buiten eigen discipline / Interdisciplinair

1.2.1. Vpk > paramed.

1.2.2. Diagnostisch afdelingen

1.2.3. Med. > Vpk

1.2.4. Vpk > med

1.2.5. Ondersteuning

1.2.6. Med > Med ander specialisme

1.2.7. Samenwerking andere disciplines

1.2.8. Rol patiënt

1.3. Extern / Transmuraal

1.3.1. Huisarts

1.3.2. Verpleeghuis

1.3.3. Ander ZH

1.4. Instrumenten voor standaardisatie

1.4.1. Zakkaartjes / checklist

1.4.1.1. Controlelijst

1.4.1.2. Teruglezen

1.4.2. EPIC

1.4.3. Formulieren

1.4.4. Beveiligde Email

1.4.5. Zorgdomein

1.4.6. SBAR

2. Delen informatie (D- PDCA)

2.1. Informeren patiënt t.b.v. besluitvorming

2.1.1. Samen Beslissen

2.1.2. Nazorginstructies

2.1.3. Folders

2.1.4. Contactinfo

2.1.5. Mogelijke ontslagdatum

2.2. Informeren familie

2.3. Vastleggen van verstrekte info

2.4. Uitvoering beleid

3. Toetsing effectiviteit communicatie en overdracht (C - PDCA)

3.1. directe observatie

3.2. Dossier controle's

3.3. Flitstracers

3.4. Audits

3.5. Gebruik instrumenten

3.6. zorgverleners checken bij patiënt en familie

4. Verbeteracties t.b.v. verbeteren communicatie en overdracht (A - PDCA)

4.1. DIM's

4.2. Fltistrtracers

4.3. Audits

4.4. Verbeterbord

4.5. Observaties

4.6. Dossiercontroles