Kennismakings- en oriëntatie route

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Kennismakings- en oriëntatie route Door Mind Map: Kennismakings- en oriëntatie route

1. 1. Begin oktober ligt er een matrix waarin de relatie tussen de nieuwe technogieen, harde technieken, hotspots n 7 werelden van techniek aangegeven worden.

1.1. Relatie/verbinding met andere projecten

2. Kenmerken werkgroep

2.1. Deze werkgroep heeft een overstijgende rol

2.2. Deze doelgroep richt zich op leerlingen!

2.3. De route is altijd in ontwikkeling en verbetering.

2.4. Doelgroepen

2.4.1. Leerlingen

2.4.1.1. Doelgroep

2.4.1.1.1.  vmbo kader

2.4.1.1.2.  vmbo t

2.4.1.1.3.  havo

2.4.1.1.4.  vmbo basis

2.4.1.2.  Leerlingen verkennen wereld van techniek & technologie

2.4.1.3. Focus voor leerlingen op beleving/ervaring in een wereld

2.4.2. Bedrijven

2.4.2.1. Dag van de Techniek

2.4.2.1.1.  PO leerlingen (zaterdag)

2.4.2.1.2.  VO leerlingen (vrijdag)

2.4.2.2.  Zichtbaar maken van de deelnemende bedrijven, ook om meer bedrijven te werven

2.4.2.3.  Gebruik maken van het online platform

2.4.2.4. o Techniekmakelaar zal dit managen

2.4.2.5.  Contactgegevens bedrijven

2.4.2.6.  Bedrijven zoeken om deel te nemen

2.4.2.7. Bedrijven zijn leidend voor onderwijs

2.4.2.8.  Evaluatie bedrijven onderling

2.4.2.9. XxOnstage

2.4.3. Scholen

2.4.3.1. Evaluatie tussen scholen

2.4.3.2.  Coachende rol voor docent om de leerling te bevragen evalueren/reflecteren

2.4.3.3.  Begeleidende informatie voor de school

3. 3. Begin november ligt er een plan ter introductie en uitleg van de aanleiding tot de toolbox aan mentoren.

3.1.  Iedere maand een bijeenkomst (dag) van scholen regionale voor alle onderbouw mentoren

3.2. Behoefte analyse uitvoeren bij mentoren in de regio Rijk van Nijmegen

3.2.1. Relatie met werkgroep professionalisering

4. 4. Techniek en Technologie zichtbaar maken voor ouders en leerlingen in de scholen.

4.1. Februari 2021: tijdens open dagen wordt er aandacht besteed aan het zichtbaar maken van techniek en de achterliggende technologieen

4.1.1. Wanneer zijn de open dagen? Belangrijk voor de SMART formulering!

5. 5. Inzicht in 7 werelden van techniek, toekomstige technologische en onzichtbare beroepen bij mentoren, docenten en decanen.

5.1. Wanneer????? Er is meer kennis op scholen over.

6. 2. Half oktober is de menukaart voor alle 7 werelden van techniek duidelijk.

6.1. Iedere lade is 1 wereld.

6.2. Definieren

6.2.1. Logistiek/faciliteiten

6.2.1.1. Rol Junior Technovium

6.2.1.2. Evaluatie op gebruik vanuit de organisatie

6.2.2.  Rondleiding Technovium

6.2.3.  Vervoer naar de school of naar de hotspot/bedrijven

6.2.4. Kennismaking en herhaling

6.2.5.  LOB gericht

6.2.6.  Lesmaterialen

6.2.7.  Introductie filmpjes

6.2.8. Docent ondersteuning voor alle docenten. Dit moet voor ALLE docenten duidelijk en bruikbaar zijn.

6.3. Planning van de vulling van de toolbox zichtbaar maken.

6.4. Iedere school krijgt zo’n kast

6.5.  Roulatie schema voor deelname

7. 6. Na het afronden van iedere periode, reflecteren leerlingen op zijn/haar affiniteit en interesse tot de wereld waarmee ze kennis hebben gemaakt.

7.1. Mogelijkheid tot een LOB (driehoeks) gesprek

7.2. De vorm wordt later bepaald (kan zijn vlog, verslag, foto met korte tekst, etc.)