Zorgsturctuur Marne College HV

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Zorgsturctuur Marne College HV Door Mind Map: Zorgsturctuur Marne College HV

1. Driehoek

1.1. School

1.2. Ouder

1.3. Leerling

2. Overlegstructuur

2.1. wekelijks zorgoverleg per afdeling

2.1.1. Leerlingbegeleider

2.1.2. Afdelingsleider

2.1.3. Zorgcoördinator

2.1.4. Medewerker Passpunt

2.2. Intern Zorgoverleg

2.2.1. Schoolbreed

2.2.1.1. Medewerker Passpunt

2.2.1.2. Orthopedagoog

2.2.1.3. Leerlingbegeleiders

2.2.1.4. Schoolverpleegkundige

2.2.1.5. Leerplichtambtenaar

2.2.1.6. Schoolmaatschappelijk Werk

2.2.1.7. ???

3. Ondersteuningsmogelijkheden

3.1. Passpunt

3.2. Schoolmaatschappelijk Werk

3.3. Schoolverpleegkundige / Schoolarts

3.4. Zes wekentraject - Plannen en Organiseren

3.5. OPDC

3.5.1. Maatwerk

3.5.2. Forte

3.5.3. Flex

4. Verantwoordelijken

4.1. Leerlingbegeleider

4.1.1. Mentor is handelingsverlegen

4.1.1.1. Leerling inbrengen in wekelijks zorgoverleg per afdeling

4.1.1.2. LLB denkt mee met / ondersteund mentor

4.2. Mentor

4.2.1. Eerste aanspreekpunt

4.2.2. Basisondersteuning

4.2.2.1. aan- en afwezigheid

4.2.2.2. cijfermatige zaken

4.2.2.3. welzijn

4.3. Zorgcoördinator

4.3.1. Externe contacten

4.3.2. Deelname aan overleg Samenwerkingsverband

4.3.3. Ondersteuning voor Afdelingsleiders, leerlingbegeleiders en mentoren

4.3.4. Aanmelding leerlingen bij externe partijen

4.3.5. Procesbewaker zorg

4.3.6. DUO meldingen bij de LPA

4.3.7. Contactpersoon OPDC