Masterproef

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
Masterproef Door Mind Map: Masterproef

1. Initeel (vóór het lezen van het boek.

1.1. verdoofd slachten

1.1.1. Wat zijn de mogelijke hinderpalen bij moslims om verdoofd te slachten?

1.1.2. Wat zijn de mogelijke ethische en theologische implicaties van het verdoofd slachten?

1.1.3. Welk effect heeft het verbod op verdoofd slachten op de godsdienstvrijheid van moslims/joden?

1.1.3.1. Komt godsdienstvrijheid in het gedrang door dit verbod?

1.1.3.2. Welke gevolgen heeft dit verbod op Belgische moslims?

1.1.4. Wat zijn de argumenten voor moslims om onverdoofd te slachten?

1.1.4.1. Of: Welke factoren zorgen ervoor dat moslims argwanend staan t.o.v. het verdoofd slachten?

1.1.4.2. Welke lessen kan men hieruit trekken?

2. Filosofie

2.1. Is het nuttig om in mijn proef, vanuit een filosoof te vertrekken?

2.1.1. Ik denk dan bijvoorbeeld aan Kant en zijn theorie over de praktische rede.

2.1.2. Of een andere filosoof mbt het ethische??

3. Mijn bedenkingen

3.1. Ik ben geen vegetariër

3.2. Ik ben ook geen voorstander om dieren niet te slachten voor consumptie

3.2.1. zolang het met de nodige diervriendelijkheid gebeurt

3.2.2. zolang het met mate is

3.2.2.1. in de geschiedenis was vleesconsumptie bijvoorbeeld héél sporadisch.

3.3. Ik ben bang dat ik een ander standpunt zal moeten innemen tijdens dit onderzoek

3.3.1. Wat als ik niet achter mijn eigen onderzoek sta?

3.3.1.1. vb: ik kan pleiten voor alternatieven voor het offerfeest maar uiteindelijk blijf ik toch een vleeseter (denk ik toch?!)

4. Na het lezen van het boek

4.1. Welke rol speelt het ritueel slachten nog indien dieren aanzien worden als morele actoren?

4.1.1. Welke plaats krijgt het ritueel slachten nog?

4.1.2. Welke repercussies heeft de opvatting 'dieren als morele actoren' mbt islamitisch offerfeest?

4.1.2.1. Welke alternatieven biedt de islam aan?

4.2. Afwegen tussen:

4.2.1. offeren in de islam

4.2.2. dierenrechten in de islam

4.3. Wat is de huidige positie van het slachten/offeren?

4.3.1. Onderzoek van fatwa's

4.4. waarde van offeren

4.4.1. Is die vandaag nog hetzelfde als in het begin van de islamitische periode?

5. Ethiek

5.1. Volgens welk ethsich systeem kan ik mijn onderzoek starten?

5.1.1. vb. utilitarisme?

5.1.1.1. premissen afwegen

5.1.1.1.1. maatschappelijk vs individueel

5.1.1.1.2. ecologie

5.1.1.2. Is het nog nuttig/nodig om te slachten?

5.1.1.3. Wat is het grootste goed?

5.1.1.3.1. vrijheid voor de mens

5.1.1.3.2. dierenrechten?

5.1.2. zijn er andere ethsiche systemen die ik kan gebruiken?