Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

thema 1 mensen by Mind Map: thema 1 mensen
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

thema 1 mensen

1b Indonesië

veel eilanden

Java, meest dichtbevolkt, veel mensen werken in de landbouw of visserij, hoofdstad: Jakarta, miljoenen inwoners, grote tegenstellingen, krottenwijken, grote, nieuwe kantoorgebouwen

veel mensen verhuizen van platteland naar stad

industrie komt snel op

Japan en Indonesië helpen elkaar

tropisch klimaat

warm en vochtig, hierdoor is rijstbouw goed mogelijk, Een rijstveld: "sawa"

Nieuw knooppunt

1a wereldburgers

op de wereld wonen zo'n 6 miljard mensen

rijke landen (eerste wereld), Wat hoort bij een rijk land?, bevolking groeit niet zo snel, goed onderwijs voor iedereen, goede gezondheidszorg, voeren meerdere producten uit, zijn dus niet afhankelijk van één pruduct, voorbeelden van rijke landen, west-Europa, VS, Australië, Japan

derdewereldlanden, Waaraan denk je bij een derdewereldland?, vaak een hoog geboortecijfer, weinig scholen, te weinig geld voor het bouwen van scholen, weinig/ slechte gezondheidszorg (= ziekenhuizen, doktoren e.d.), kinderarbeid, oppassen op broertjes/zusjes, water halen, hout sprokkelen, vee verzorgen, analfabetisme, als je niet kunt lezen en/of schrijven, krottenwijken, mensen trekken van het platteland naar de steden, werken als sjouwer, schoenpoetser of krantenverkoper, éénzijdige uitvoer, als een land maar één belangrijk product uitvoert, Als dit een landbouwproduct (cacao of suikerriet) is, verdient een land er maar weinig geld mee, mislukt een oogst-> geen inkomsten, voorbeelden van arme landen, India, ......., ........