thema 1 mensen

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
thema 1 mensen Door Mind Map: thema 1 mensen

1. 1b Indonesië

1.1. veel eilanden

1.1.1. Java

1.1.1.1. meest dichtbevolkt

1.1.1.2. veel mensen werken in de landbouw of visserij

1.1.1.3. hoofdstad: Jakarta

1.1.1.3.1. miljoenen inwoners

1.1.1.3.2. grote tegenstellingen

1.2. veel mensen verhuizen van platteland naar stad

1.2.1. industrie komt snel op

1.3. Japan en Indonesië helpen elkaar

1.4. tropisch klimaat

1.4.1. warm en vochtig

1.4.1.1. hierdoor is rijstbouw goed mogelijk

1.4.1.1.1. Een rijstveld: "sawa"

1.5. Nieuw knooppunt

2. 1a wereldburgers

2.1. op de wereld wonen zo'n 6 miljard mensen

2.1.1. rijke landen (eerste wereld)

2.1.1.1. Wat hoort bij een rijk land?

2.1.1.1.1. bevolking groeit niet zo snel

2.1.1.1.2. goed onderwijs voor iedereen

2.1.1.1.3. goede gezondheidszorg

2.1.1.1.4. voeren meerdere producten uit

2.1.1.2. voorbeelden van rijke landen

2.1.1.2.1. west-Europa

2.1.1.2.2. VS

2.1.1.2.3. Australië

2.1.1.2.4. Japan

2.1.2. derdewereldlanden

2.1.2.1. Waaraan denk je bij een derdewereldland?

2.1.2.1.1. vaak een hoog geboortecijfer

2.1.2.1.2. weinig scholen

2.1.2.1.3. weinig/ slechte gezondheidszorg (= ziekenhuizen, doktoren e.d.)

2.1.2.1.4. kinderarbeid

2.1.2.1.5. analfabetisme

2.1.2.1.6. krottenwijken

2.1.2.1.7. éénzijdige uitvoer

2.1.2.2. voorbeelden van arme landen

2.1.2.2.1. India

2.1.2.2.2. .......

2.1.2.2.3. ........