Change your seat if you like....

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Change your seat if you like.... by Mind Map: Change your seat if you like....

1. Aktivita

1.1. žáci sedí v kruhu na židličkách

1.2. učitel/ap stojí uprostřed a začíná hru

1.3. po vyslovení věty se žáci, kterých se věta týká zvednou a vymění si místo, na jednoho místo nezbyde

1.4. ten, na kterého místo nezbylo říká stejnou větu, pouze zamění poslední slovo

1.5. učitel ohlídá, aby se vystřídali všichni žáci několikrát, nebo aby někdo nepodváděl

2. zapojení dětí s SVP

2.1. žáci s svp se zapojí do aktivity stejně jako ostatní

2.2. jejich pracovní tempo, nebo vyjadřovací schopnosti nebudou na stejné úrovni, proto je dobré napsat větu na tabuli spolu se slovní zásobou

2.3. ze začátku je dobré žákům pomoct s vyslovováním věty, nebo s výběrem posledního slova ve větě

3. variace aktivity

3.1. lze použít více variant v téte aktivitě, v závislosti na tom, jak jsou děti v cizím jazyce zdatní

3.2. různá slovesa

3.2.1. like/don't like

3.2.2. hate, don't mind

3.2.3. love

3.2.4. eat, drink

3.3. je vhodné aspoň při prvním kontaktu s touto aktivitou pomáhat dětem se správnou výslovností, i s tím, co je vhodné do věty doplnit a různá témata

3.3.1. zvířata

3.3.2. škola

3.3.3. jídlo, pití

3.3.4. sporty

4. benefity pro žáky s SVP

4.1. zapojení do kolektivu

4.2. zlepšení komunikačních dovedností

4.3. nabytí sebejistoty

4.4. procvičení učiva

5. použití pro jiné věkové skupiny

5.1. A2

5.1.1. možnost použít více tvarů kondicionálů v AJ

5.1.2. těžší slovní zásoba

5.1.3. složitější věty

5.2. B1

5.2.1. lze použít všechny kondicionály