Parendus Promensis

Mis on parendus ja mis ei ole parendus.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Parendus Promensis by Mind Map: Parendus Promensis

1. Mis EI OLE parendus?

1.1. Varasema tööolukorra taastamine

1.1.1. Töötamine sama kiiresti kui varem

1.1.2. Töötamine samade kuludega kui varem

1.1.3. Töötamine sama ohutult kui varem

1.2. Oma tööülesannete täitmine

1.2.1. Ametijuhendis konkreetselt sinu regulaarsed ülesanded

1.2.2. Sinu tööjuhendites näidatud ülesannete täitmine

1.2.3. Juhi/juhtide poolt määratud ühekordsed ülesanded

1.2.4. Koosolekutel otsustatud tegevused/ülesanded

1.2.5. Tegevuskavadest tulenevad tööülesanded

1.3. Ühes protsessis tehakse muudatusi paremuse suunas

1.3.1. Aga teises või teistes protsessides läheb töö rohkem aeglaseks kui esimeses parendatakse

1.3.2. Või teises protsessis kulutatakse rohkem kui esimeses säästetakse

1.3.3. Aga teises protsessis muutub töö ohtlikumaks või vähem ergonoomilisemaks

2. Mis ON parendus?

2.1. Puuduolevate kokkulepete (standardite) välja töötamine

2.1.1. Töökoha standardiseerimine

2.1.2. Töövahendite asukohtade standardiseerimine

2.1.3. Töö meetodite standardiseerimine

2.1.4. Tööprotsesside standardiseerimine

2.2. Praeguse kokku lepitud töö meetodi või praktika muutmine

2.2.1. Kiiremaks / effektiivsemaks

2.2.2. Tööga seotud kulude vähendamine

2.2.3. Tööoperatsioonide ergonoomilisemaks muutmine

2.2.4. Operatsiooni või toote kvaliteedi parendamine

2.3. Visuaalsuse parendamine

2.3.1. Visuaalne info/kontroll

2.3.1.1. Probleemide visualiseerimine

2.3.1.2. Tegevuste visualiseerimine

2.3.1.3. Progressi ja tulemustevisualiseerimine

2.3.1.4. Toodete kvaliteediinfo visualiseerimine

2.3.1.5. Lubatud piiride visualiseerimine (Poka-Yoke)

2.3.1.6. Protsessi ja operatsioonide visualiseerimine

2.3.1.7. Kompetentside visualiseerimine

2.3.1.8. Nõuete visualiseerimine

2.3.1.9. Kulude/Raiskamise visualiseerimine

2.3.1.10. Klientide tagasiside ja rahulolu visualiseerimine

2.3.1.11. Kaebuste visualiseerimine

2.3.1.12. Hoiatustuled (andonid)

2.3.1.13. Ohutuse- ja Infosildid

2.3.2. Visuaalne mõõtmine

2.3.2.1. Tulemuste kuvamine

2.3.3. Visuaalne juhtimine

2.3.3.1. Väärtuste ja kultuuri visualiseerimine

2.3.3.2. Tulevikuvisiooni kuvamine

2.3.3.3. Eesmärkide kuvamine

2.3.3.4. Plaanide kuvamine

2.4. Riskide vähendamine tööde teostamisel

2.4.1. Ohutuse parendamine

2.4.2. Tööseisakute vähendamine

2.4.3. Kvaliteediprobleemide vähendamine

3. https://mindmeister.com/1268676676