Hệ điều hành

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Hệ điều hành by Mind Map: Hệ điều hành

1. Các tính năng

2. Windown desktop

3. Mối quan hệ phần cứng/phần mềm

4. Các bản cập nhật

5. Khái niệm

5.1. Chức năng

5.1.1. Điều khiển toàn bộ phần cứng và phần mềm, tệp tin/thư mục

5.1.1.1. Quản lý thiết bị vào, thiết bị ra, thiết bị lưu trữ

5.1.1.2. Quản lý tập tin và nhận ra kiểu tập tin

5.1.2. Tương tác và quản lý việc giao tiếp giữa máy tính và người sử dụng

5.2. Phân loại

5.2.1. Thiết bị

5.2.1.1. PC cá nhân

5.2.1.1.1. Windows

5.2.1.1.2. Mac OS

5.2.1.2. Máy chủ

5.2.1.2.1. Unix

5.2.1.2.2. Linux

5.2.1.3. Nhúng các thiết bị khác

5.2.1.3.1. Xe ô tô

5.2.1.3.2. Robot

5.2.1.3.3. Thiết bị y tế

5.2.1.4. Thiết bị cầm tay

5.2.1.4.1. Symbian

5.2.1.4.2. Windows Mobile

5.2.1.4.3. IOS

5.2.1.4.4. Blackberry

5.2.1.4.5. Android

5.2.2. Cách tương tác

5.2.2.1. Dòng lệnh: DOS

5.2.2.2. GUI: Windows, Mac OS, Linux, ...

5.2.3. Người dùng, nhiệm vụ

5.2.3.1. Đơn nhiệm, đơn NSD: DOS

5.2.3.2. Đa nhiệm, đa người dùng: Windows, Mac, OS,...

6. Quá trình cấp nguồn/tắt nguồn

6.1. Cấp nguồn: nhấn nút Power

6.1.1. Chú ý: Bật nguồn các khối kết nối trước (màn hình, máy in,...). Bật nguồn của khối hệ thống sau cùng (nút nguồn trên thùng máy tính)

6.1.2. Trình tự từ nhấn nút nguồn đến xuất hiện màn hình Desktop (Quá trình booting - khởi động)

6.1.2.1. 1. Tải lệnh trong ROM-BIOS và thực thi

6.1.2.2. 2. Kiểm tra thiết bị bên trong, bên ngoài (POST)

6.1.2.3. 3. Kiểm tra, đếmbộ nhớ

6.1.2.4. 4. Tải HDH vào bộ nhớ (Starting windows)

6.1.2.5. 5. Hiển thị màn hình chào mừng, màn hình Desktop hoặc đăng nhập

6.2. Tắt nguồn: Lệnh shut down/power off của HĐH

7. sdfdf

7.1. ádfa