ניאו-קלאסיציזם

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ניאו-קלאסיציזם by Mind Map: ניאו-קלאסיציזם

1. מאפייני סגנון

1.1. צבע מקומי

1.2. קו מתאר

1.3. חלל רדוד, מישור קדמי

1.4. גיאומטרית, קווים ישרים, אלמנטים קלאסים: ביגוד, ריהוט, ארכיטקטורה

1.5. השפעות מן התרבות הקלאסית, פטריוטיות

2. תמורות

2.1. החלשות המלוכה והאצולה, עליית הבורגנות, חזרה לרעיון הרפובליקה

2.2. עליית הלאומנות

2.3. עלייה בעוני בערים

2.4. התפתחות התחבורה

3. אירועים היסטורים

3.1. 1789 - המהפכה הצרפתית 1815-1800 - עליית נפוליאון והמהפכות הנפוליאוניות

3.2. 1793 - פתיחת ארמון הלובר כמוזיאון ציבורי לאמנות

4. יצירות מרכזיות

4.1. ז׳אק-לואי דויד, מות מארה, 1793

4.2. ז'אק-לואי דויד, שבועת ההוראטי, 1784

4.3. ז׳אק-לואי דויד, נפוליאון חוצה את האלפים, 1801