Božství Alexandra Velikého

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Božství Alexandra Velikého by Mind Map: Božství Alexandra Velikého

1. Prameny

1.1. Božství za jeho života

1.1.1. Pramen A

1.1.2. Pramen D

1.2. Božství po jeho smrti

1.2.1. Pramen B

1.2.2. Pramen C

2. Akademická diskuze

2.1. Škola A

2.1.1. Badatel 1

2.1.2. Badatel 2

2.1.3. Badatel 3

2.2. Škola B

2.2.1. Badatel x

2.2.2. Badatel y

3. Mé hypotézy

3.1. Politická motivace

3.2. Náboženský zájem

3.3. Souhra okolností