DOMENA Informacije i digitalna tehnologija 4. razred OŠ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
DOMENA Informacije i digitalna tehnologija 4. razred OŠ by Mind Map: DOMENA  Informacije i digitalna tehnologija 4. razred OŠ

1. A. 4. 1 Učenik objašnjava koncept računalne mreže, razlikuje mogućnosti koje one nude za komunikaciju i suradnju, opisuje ih kao izvor podataka.

1.1. Računalne mreže

1.1.1. Mediji

1.1.1.1. Videozapisi

1.1.1.2. Slike

1.1.2. WiFi mreže

1.1.2.1. Povezivanje na bežičnu mrežu škole putem vlastitog mobitela

1.1.2.2. Dijeljenje WiFi hotspota

1.1.3. Pretraživanje interneta

1.1.3.1. Vježbanje rada s različitim Web preglednicima

1.1.3.1.1. Internet preglednici https://www.google.com/intl/hr/chrome/ https://www.mozilla.org/en-US/firefox/new/?redirect_source=firefox-com https://www.opera.com/

1.1.4. Lokalna mreža

1.1.4.1. Pregledavanje dijeljenih datoteka i mapa unutar lokalne mreže uz pomoć nastavnika

1.1.4.1.1. Microsoft support https://support.microsoft.com/hr-hr/help/4092694/windows-10-file-sharing-over-a-network

1.1.5. Mrežne komponente u računalu

1.1.5.1. Prepoznavanje mrežnih komponenti prema slikama kojeg vide na ekranu

1.1.5.1.1. Podjela mreža po veličini https://learningapps.org/4741237

1.1.5.1.2. Označi mrežne komponente https://learningapps.org/1872930

1.1.6. Uporaba mreža

1.1.6.1. Povezivanje na javne mreže

1.1.6.2. Povezivanje na privatne mreže

1.2. Komunikacija i suradnja

1.2.1. U školi

1.2.2. Kod Kuće

1.2.3. Pravila korištenja interneta

1.2.3.1. Pravila zaštite na internetu Safer Internet https://learningapps.org/6489768

2. A. 4. 2 Učenik analizira čimbenike koji razlikuju ljude od strojeva te proučava načine interakcije čovjek – stroj.

2.1. Strojevi

2.1.1. Roboti

2.1.1.1. Gledanje videa

2.1.1.1.1. Real-Life Robots

2.1.1.1.2. Razlika između robota i ljudi

2.1.1.2. Pisanje razlika između čovjeka i strojeva/robota

2.1.2. Igre- Mogućnosti strojeva

2.1.2.1. Truck Loader 3 https://www.agame.com/game/truck-loader-3

2.2. Čovjek

2.2.1. Interakcija Ljudi i Robota

2.2.2. Crtanje zamišljenog robota koji pomaže ljudima u odabranom području

2.2.2.1. Kako nacrtati robota

3. A. 4. 3 Učenik se koristi simbolima za prikazivanje podataka, analizira postupak prikazivanja te vrednuje njegovu učinkovitost.

3.1. Prikazivanje podataka

3.1.1. Dijagrami

3.1.1.1. Gledanje i slušanje o osnovama dijagrama

3.1.1.1.1. Koji dijagram je najbolji?

3.1.1.2. Izrada grafikona/dijagrama

3.1.1.2.1. Graph Maker - Canva https://www.canva.com/graphs/

3.1.2. Tablice

3.1.2.1. Gledanje videozapisa o izradi tablica i osnovama Excela

3.1.2.1.1. Uvod u Excel

3.1.3. Simboli

3.1.3.1. Prikazivanje podataka s pomoću simbola, igre dešifriranja

3.1.3.1.1. Logo quiz

3.2. Podaci

3.2.1. Tekst

3.2.1.1. Šifriranje ulaznog teksta u simbole

3.2.1.1.1. Encrypt & Decrypt Text Online - Online alat https://www.online-toolz.com/tools/text-encryption-decryption.php

3.2.2. Slika

3.2.2.1. Ilustriranje umjesto uporabe simbola i rečenica

3.2.2.2. Programi

3.2.2.2.1. Paint.NET

3.2.2.2.2. Photo Story

3.2.2.3. Uređaj za skeniranje

3.2.2.3.1. Skenirati dokument sa različitom vrstom datoteke

3.2.3. Videozapis

3.2.3.1. Snimanje digitalnih videozapisa

3.2.3.2. Obrada videozapisa

3.2.3.2.1. Windows Movie Maker - Tutorial

3.2.4. Audiozapis

3.2.4.1. Snimanje i obrada zvučnih zapisa

3.2.4.1.1. Audacity