MỤC TIÊU NĂM 2020: NGÀY 30/11/2020 TÔI SẼ XÂY DỰNG ĐỘI NHÓM VÔ ĐỊCH GỒM 4096 NGƯỜI VÀ THU NHẬP 6 ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
MỤC TIÊU NĂM 2020: NGÀY 30/11/2020 TÔI SẼ XÂY DỰNG ĐỘI NHÓM VÔ ĐỊCH GỒM 4096 NGƯỜI VÀ THU NHẬP 6 TỶ TẠI TCA by Mind Map: MỤC TIÊU NĂM 2020: NGÀY 30/11/2020 TÔI SẼ XÂY DỰNG ĐỘI NHÓM VÔ ĐỊCH GỒM 4096 NGƯỜI VÀ THU NHẬP 6 TỶ TẠI TCA

1. Tôi cảm ơn 5 giác quan đã là chiếc cầu nối để tôi giao tiếp cùng thế giới và khám phá thế giới

2. Cảm ơn ba mẹ đã sinh tôi ra để tôi có cơ hội trải nghiệm và cảm nghiệm cuộc sống và thế giới với vẻ đẹp, sự đa dạng và đầy sắc màu của nó bằng tất cả các giác quan của một con người, Tôi cám ơn ba mẹ vì đã sinh ra Chồng tôi và tôi cám ơn anh đã luôn bên cạnh yêu thương tôi, Tôi cám ơn con trai tôi vì đã mang lại niềm hạnh phúc và nguồn động lực không bao giờ cạn!

3. MỤC TIÊU THÁNG

3.1. Tháng 1

3.1.1. Chốt 1 Hợp đồng 15 triệu

3.1.2. Chốt 1 ứng viên học NLP

3.1.3. Giúp ứng viên chốt 1 thành viên học NLP

3.1.4. Đội nhóm : 2 người; doanh số 30 triệu

3.2. Tháng 2

3.2.1. Chốt 1 Hợp đồng 15 triệu

3.2.2. Chốt 1 ứng viên học NLP

3.2.3. Giúp ứng viên chốt 1 hợp đồng 15 triệu

3.2.4. Giúp ứng viên chốt 1 thành viên học NLP

3.2.5. Đội nhóm : 4 người; doanh số 60 triệu

3.3. Tháng 3

3.3.1. Chốt 1 Hợp đồng 15 triệu

3.3.2. Chốt 1 ứng viên học NLP

3.3.3. Giúp ứng viên chốt 1 hợp đồng 15 triệu

3.3.4. Giúp ứng viên chốt 1 thành viên học NLP

3.3.5. Đội nhóm : 8 người; doanh số 135 triệu

3.4. Tháng 4

3.4.1. Chốt 1 Hợp đồng 15 triệu

3.4.2. Chốt 1 ứng viên học NLP

3.4.3. Giúp ứng viên chốt 1 HĐ 15 triệu

3.4.4. Giúp ứng viên chốt 1 Thành viên học NLP

3.4.5. Đội nhóm : 16 người; Doanh số 300 triệu

3.5. Tháng 5

3.5.1. Chốt 1 hợp đồng 15 triệu

3.5.2. Chốt 1 ứng viên học NLP

3.5.3. Giúp ứng viên chốt được 1 HĐ 15 triệu

3.5.4. Giúp ứng viên chốt 1 thành viên học NLP

3.5.5. Đội nhóm : 32 người ; Doanh số 645 triệu

3.6. Tháng 6

3.6.1. Chốt 1 hợp đồng 15 triệu

3.6.2. Chốt 1 ứng viên học NLP

3.6.3. Giúp ứng viên chốt được 1 HĐ 15 triệu

3.6.4. Giúp ứng viên chốt 1 thành viên học NLP

3.6.5. Đội nhóm: 64 người; Doanh số 1.350 triệu

3.7. Tháng 7

3.7.1. Chốt 1 hợp đồng 15 triệu

3.7.2. Chốt 1 ứng viên học NLP

3.7.3. Giúp ứng viên chốt 1 HĐ 15 triệu

3.7.4. Giúp ứng viên chốt 1 thành viên học NLP

3.7.5. Đội nhóm 128 người , doanh số 2.775 triệu

3.8. Tháng 8

3.8.1. Chốt 1 hợp đồng 15 triệu

3.8.2. Chốt 1 ứng viên học NLP

3.8.3. Giúp ứng viên chốt 1 HĐ 15 triệu

3.8.4. Giúp ứng viên chốt 1 thành viên học NLP

3.8.5. Đội nhóm 256 người, doanh số 5.640 triệu

3.9. Tháng 9

3.9.1. Chốt 1 hợp đồng 15 triệu

3.9.2. Chốt 1 ứng viên học NLP

3.9.3. Giúp ứng viên chốt 1 HĐ 15 triệu

3.9.4. Giúp ứng viên chốt 1 thành viên học NLP

3.9.5. Đội nhóm 512 người, doanh số 11.385 triệu

3.9.5.1. Giúp ứng viên chốt 1 thành viên học NLP

3.10. Tháng 10

3.10.1. Chốt 1 hợp đồng 15 triệu

3.10.2. Chốt 1 ứng viên học NLP

3.10.3. Giúp ứng viên chốt 1 HĐ 15 triệu

3.10.4. Giúp ứng viên chốt 1 thành viên học NLP

3.10.5. Đội nhóm 1.024 người, doanh số 22.890 triệu

3.11. Tháng 11

3.11.1. Chốt 1 hợp đồng 15 triệu

3.11.2. Chốt 1 ứng viên học NLP

3.11.3. Giúp ứng viên chốt 1 HĐ 15 triệu

3.11.4. Đội nhóm 2.018 người, doanh số 45.915 triệu

3.12. Tháng 12

3.12.1. Chốt 1 hợp đồng 15 triệu

3.12.2. Chốt 1 ứng viên học NLP

3.12.3. Giúp ứng viên chốt 1 HĐ 15 triệu

3.12.4. Giúp ứng viên chốt 1 thành viên học NLP

3.12.5. Đội nhóm 4.096 người, doanh số 91.980 triệu

4. MỤC TIÊU TUẦN

4.1. Tuần 1

4.1.1. Coach 7 khách hàng

4.1.2. Coach 7 ứng viên

4.1.3. Được thầy Hương coach

4.2. Tuần 2

4.2.1. Coach 7 khách hàng

4.2.2. Coach 7 ứng viên

4.2.3. Được thầy Hương coach

4.3. Tuần 3

4.3.1. Coach 7 khách hàng

4.3.2. Coach 7 ứng viên

4.3.3. Được thầy Hương coach

4.4. Tuần 4

4.4.1. Coach 7 khách hàng

4.4.2. Coach 7 ứng viên

4.4.3. Được thầy Hương coach

5. MỤC TIÊU NGÀY

5.1. Ngày 1

5.1.1. Coach 1 khách hàng

5.1.2. Coach 1 ứng viên

5.1.3. 1 ngày Học NLP thầy Hương

5.1.4. Livestream : 1 bài NLP, 1 bài tư vấn BHNT

5.1.5. Đăng 1 bài BHNT trên fanpage

5.2. Ngày 2

5.2.1. Coach 1 KH

5.2.2. Coach 1 ứng viên

5.2.3. 1 ngày Học NLP thầy Hương

5.2.4. Livestream : 1 bài NLP, 1 bài tư vấn BHNT

5.2.5. Đăng 1 bài BHNT trên fanpage

5.3. Ngày 3

5.3.1. Coach 1 KH

5.3.2. Coach 1 ứng viên

5.3.3. 1 ngày Học NLP thầy Hương

5.3.4. Livestream : 1 bài NLP, 1 bài tư vấn BHNT

5.3.5. Đăng 1 bài BHNT trên fanpage

5.4. Ngày 4

5.4.1. Coach 1 KH

5.4.2. Coach 1 ứng viên

5.4.3. 1h Học NLP

5.4.4. Livestream : 1 bài NLP, 1 bài tư vấn BHNT

5.4.5. Đăng 1 bài BHNT trên fanpage

5.5. Ngày 5

5.5.1. Coach 1 KH

5.5.2. Coach 1 ứng viên

5.5.3. 1h Học NLP

5.5.4. Livestream : 1 bài NLP, 1 bài tư vấn BHNT

5.5.5. Đăng 1 bài BHNT trên fanpage

5.6. Ngày 6

5.6.1. Coach 1 KH

5.6.2. Coach 1 ứng viên

5.6.3. 1h Học NLP

5.6.4. Livestream : 1 bài NLP, 1 bài tư vấn BHNT

5.6.5. Đăng 1 bài BHNT trên fanpage

5.7. Ngày 7

5.7.1. Coach 1 KH

5.7.2. Coach 1 ứng viên

5.7.3. 1h Học NLP

5.7.4. Livestream : 1 bài NLP, 1 bài tư vấn BHNT

5.7.5. Đăng 1 bài BHNT trên fanpage

5.8. Ngày 8

5.8.1. Coach 1 KH

5.8.2. Coach 1 ứng viên

5.8.3. 1 ngày Học NLP thầy Hương

5.8.4. Livestream : 1 bài NLP, 1 bài tư vấn BHNT

5.8.5. Đăng 1 bài BHNT trên fanpage

5.9. Ngày 9

5.9.1. Coach 1 KH

5.9.2. Coach 1 ứng viên

5.9.3. 1 ngày Học NLP thầy Hương

5.9.4. Livestream : 1 bài NLP, 1 bài tư vấn BHNT

5.9.5. Đăng 1 bài BHNT trên fanpage

5.10. Ngày 10

5.10.1. Coach 1 KH

5.10.2. Coach 1 ứng viên

5.10.3. 1 ngày Học NLP thầy Hương

5.10.4. Livestream : 1 bài NLP, 1 bài tư vấn BHNT

5.10.5. Đăng 1 bài BHNT trên fanpage

5.11. Ngày 11

5.11.1. Coach 1 KH

5.11.2. Coach 1 ứng viên

5.11.3. 1h Học NLP

5.11.4. Livestream : 1 bài NLP, 1 bài tư vấn BHNT

5.11.5. Đăng 1 bài BHNT trên fanpage

5.12. Ngày 12

5.12.1. Coach 1 KH

5.12.2. Coach 1 ứng viên

5.12.3. 1h Học NLP

5.12.4. Livestream : 1 bài NLP, 1 bài tư vấn BHNT

5.12.5. Đăng 1 bài BHNT trên fanpage

5.13. Ngày 13

5.13.1. Coach 1 KH

5.13.2. Coach 1 ứng viên

5.13.3. 1h Học NLP

5.13.4. Livestream : 1 bài NLP, 1 bài tư vấn BHNT

5.13.5. Đăng 1 bài BHNT trên fanpage

5.14. Ngày 14

5.14.1. Coach 1 KH

5.14.2. Coach 1 ứng viên

5.14.3. 1h Học NLP

5.14.4. Livestream : 1 bài NLP, 1 bài tư vấn BHNT

5.14.5. Đăng 1 bài BHNT trên fanpage

5.15. Ngày 15

5.15.1. Coach 1 KH

5.15.2. Coach 1 ứng viên

5.15.3. 1h Học NLP

5.15.4. Livestream : 1 bài NLP, 1 bài tư vấn BHNT

5.15.5. Đăng 1 bài BHNT trên fanpage

5.16. Ngày 16

5.16.1. Coach 1 KH

5.16.2. Coach 1 ứng viên

5.16.3. 1h Học NLP

5.16.4. Livestream : 1 bài NLP, 1 bài tư vấn BHNT

5.16.5. Đăng 1 bài BHNT trên fanpage

5.17. Ngày 17

5.17.1. Coach 1 KH

5.17.2. Coach 1 ứng viên

5.17.3. 1h Học NLP

5.17.4. Livestream : 1 bài NLP, 1 bài tư vấn BHNT

5.17.5. Đăng 1 bài BHNT trên fanpage

5.18. Ngày 18

5.18.1. Coach 1 KH

5.18.2. Coach 1 ứng viên

5.18.3. 1h Học NLP

5.18.4. Livestream : 1 bài NLP, 1 bài tư vấn BHNT

5.18.5. Đăng 1 bài BHNT trên fanpage

5.19. Ngày 19

5.19.1. Coach 1 KH

5.19.2. Coach 1 ứng viên

5.19.3. 1h Học NLP

5.19.4. Livestream : 1 bài NLP, 1 bài tư vấn BHNT

5.19.5. Đăng 1 bài BHNT trên fanpage

5.20. Ngày 20

5.20.1. Coach 1 KH

5.20.2. Coach 1 ứng viên

5.20.3. 1h Học NLP

5.20.4. Livestream : 1 bài NLP, 1 bài tư vấn BHNT

5.20.5. Đăng 1 bài BHNT trên fanpage

5.21. Ngày 21

5.21.1. Coach 1 KH

5.21.2. Coach 1 ứng viên

5.21.3. 1h Học NLP

5.21.4. Livestream : 1 bài NLP, 1 bài tư vấn BHNT

5.21.5. Đăng 1 bài BHNT trên fanpage

5.22. Ngày 22

5.22.1. Coach 1 KH

5.22.2. Coach 1 ứng viên

5.22.3. 1h Học NLP

5.22.4. Livestream : 1 bài NLP, 1 bài tư vấn BHNT

5.22.5. Đăng 1 bài BHNT trên fanpage

5.23. Ngày 23

5.23.1. Coach 1 KH

5.23.2. Coach 1 ứng viên

5.23.3. 1h Học NLP

5.23.4. Livestream : 1 bài NLP, 1 bài tư vấn BHNT

5.23.5. Đăng 1 bài BHNT trên fanpage

5.24. Ngày 24

5.24.1. Coach 1 KH

5.24.2. Coach 1 ứng viên

5.24.3. 1h Học NLP

5.24.4. Livestream : 1 bài NLP, 1 bài tư vấn BHNT

5.24.5. Đăng 1 bài BHNT trên fanpage

5.25. Ngày 25

5.25.1. Coach 1 KH

5.25.2. Coach 1 ứng viên

5.25.3. 1h Học NLP

5.25.4. Livestream : 1 bài NLP, 1 bài tư vấn BHNT

5.25.5. Đăng 1 bài BHNT trên fanpage

5.26. Ngày 26

5.26.1. Coach 1 KH

5.26.2. Coach 1 ứng viên

5.26.3. 1h Học NLP

5.26.4. Livestream : 1 bài NLP, 1 bài tư vấn BHNT

5.26.5. Đăng 1 bài BHNT trên fanpage

5.27. Ngày 27

5.27.1. Coach 1 KH

5.27.2. Coach 1 ứng viên

5.27.3. 1h Học NLP

5.27.4. Livestream : 1 bài NLP, 1 bài tư vấn BHNT

5.27.5. Đăng 1 bài BHNT trên fanpage

5.28. Ngày 28

5.28.1. Coach 1 KH

5.28.2. Coach 1 ứng viên

5.28.3. 1h Học NLP

5.28.4. Livestream : 1 bài NLP, 1 bài tư vấn BHNT

5.28.5. Đăng 1 bài BHNT trên fanpage

5.29. Ngày 29

5.29.1. Coach 1 KH

5.29.2. Coach 1 ứng viên

5.29.3. 1h Học NLP

5.29.4. Livestream : 1 bài NLP, 1 bài tư vấn BHNT

5.29.5. Đăng 1 bài BHNT trên fanpage

5.30. Ngày 30

5.30.1. Coach 1 KH

5.30.2. Coach 1 ứng viên

5.30.3. 1h Học NLP

5.30.4. Livestream : 1 bài NLP, 1 bài tư vấn BHNT

5.30.5. Đăng 1 bài BHNT trên fanpage

5.31. Ngày 31

5.31.1. Coach 1 KH

5.31.2. Coach 1 ứng viên

5.31.3. 1h Học NLP

5.31.4. Livestream : 1 bài NLP, 1 bài tư vấn BHNT

5.31.5. Đăng 1 bài BHNT trên fanpage

6. MỤC TIÊU GIỜ

6.1. 1-5h

6.1.1. Ngủ

6.2. 5h

6.2.1. lòng biết ơn , thiền 30 phút

6.2.2. tập thể dục

6.2.3. Tuyên bố 50 lần mục tiêu năm 2020

6.3. 6h

6.3.1. Chăm sóc gia đình

6.4. 7h

6.4.1. chăm sóc con

6.5. 8h

6.5.1. facebook, zalo, học

6.6. 9h

6.6.1. Coach đội nhóm

6.7. 10h

6.7.1. làm việc với đội nhóm: giải quyết vấn đề, theo dõi khuyến khích. lọc những người xuất sắc

6.8. 11h

6.8.1. gặp khách hàng

6.9. 12h

6.9.1. Ăn cơm, nghỉ trưa

6.10. 13h

6.10.1. Học làm bài thầy tuệ, đọc sách 30 phút

6.11. 14h

6.11.1. Học NLP

6.12. 15h

6.12.1. Coach khách hàng

6.13. 16h

6.13.1. facebook, zalo, dọn nhà

6.14. 17h

6.14.1. chăm sóc gia đình

6.15. 18h

6.15.1. chăm sóc gia đình

6.16. 19h

6.16.1. chăm sóc gia đình

6.17. 20h

6.17.1. chăm sóc gia đình

6.18. 21h

6.18.1. Làm việc với lãnh đạo TCA

6.19. 22h

6.19.1. live stream BHNT, NLP

6.20. 23h

6.20.1. Thiền 30 phút

6.20.2. Viết nhật ký các công việc làm trong ngày VÀO SỔ THẦY TUỆ,

6.20.3. Tuyên bố 50 lần mục tiêu năm 2020

6.20.4. Lòng biết ơn

6.20.5. Chia tiền vào quỹ tự do tài chính

6.21. 24h

6.21.1. Ngủ

7. MỤC TIÊU PHÚT, GIÂY

7.1. Tôi có đang làm việc quan trọng nhất vào lức này không?

7.2. Tôi có đang hành động phục vụ mục tiêu làm gia tăng thu nhập của tôi không?

7.3. Tôi có đang hành động không?

8. MỤC TIÊU HỌC: GIAI ĐOẠN 4 - CỦA SỰ HỌC

8.1. Giai đoạn 1: Không có năng lực vô thức

8.2. Giai đoạn 2: Không có năng lực ý thức - 21 lần

8.3. Giai đoạn 3: Có năng lực ý thức -90 lần

8.4. Giai đoạn 4: Có năng lực vô thức: 100h -120h

8.5. Giai đoạn 5: Chuyên gia: 10.000h

9. LÒNG BIẾT ƠN

9.1. Tôi cảm thấy biết ơn vì sự tồn tại của tôi trên thế giới này

9.2. Tôi cám ơn cơ thể này vì đã nâng đỡ sự sống của tôi

9.3. Cảm ơn đôi chân đã giúp tôi đi khắp nơi, đi đứng nằm ngồi đến những chân trời mới để khám phá cuộc sống

9.4. Cám ơn đôi bàn tay là công cụ để tôi lao động, học tập và đôi tay để yêu thương, giúp đỡ mọi người và cũng là đôi tay để nhận lấy tấm lòng của mọi người đối với tôi

9.5. Cám ơn sự diệu kỳ của đôi mắt đã giúp tôi nhìn thấy thế giới, nhìn thấy những thứ quan trọng nhất trong cuộc đời của tôi

9.6. Cám ơn sự diệu kỳ của đôi tai đã giúp tôi lắng nghe âm thanh của thế giới, của cuộc sống xung quanh, của vũ trụ

9.7. Cám ơn sự diệu kỳ của chiếc mũi đã cho tôi phương tiện để hít thở.. để ngửi lấy mùi hương của cuộc sống, ngửi không khí của mùa thu và mùi của trái đất sau cơn mưa..

9.8. Cám ơn sự diệu kỳ của vị giác đã mang lại cho tôi sự hài lòng .. giúp tôi cảm nhận đầy đủ bản chất của muôn vật, giúp tôi phân biệt những loại thức ăn khác nhau..

9.9. Cám ơn sự kỳ diệu bộ não của tôi - cơ quan đã giúp khởi động các giác quan, giúp tôi học tập để thích nghi với thế giới

9.10. Tôi biết ơn trái tim diệu kỳ đã duy trì dòng chày sự sống tôi! Cám ơn trài tim mạnh mẽ của tôi!

9.11. Cám ơn! Cám ơn! Cám ơn vì sự sống của tôi! Vì món quà sức khỏe đã gìn giữ sự sống của tôi!

9.12. Tôi cám ơn vì tất cả những kỹ năng và năng lực mà tôi đang có giúp tôi làm việc và lao động... để chăm lo cho cuộc sống của bản thân, gia đình và xã hội

9.13. Cám ơn công việc vì đã cho tôi cơ hội lao động, sử dụng và rèn luyện sức khỏe, kiến thức, kỹ năng, và năng lực của mình, cho tôi cơ hội để biểu lộ ý nghĩa và giá trị của sự sống và sự tồn tại của mình

9.14. Tôi cảm ơn công cụ làm việc đã giúp tôi tiết kiệm thời gian và công sức như internet, máy tính, máy móc, xe cộ...

9.15. Tôi cám ơn những cộng sự tuyệt vời đã cùng tôi làm việc

9.16. Tôi cám ơn khoản tiền tôi nhận được từ việc lao động của mình. Tôi cám ơn toàn bộ tiền tôi đã nhận trong suốt cuộc đời mình. Nhờ có tiền tôi có thức ăn, nước uống , quần áo, vật dụng, có những phương tiện giải trí , chi trả những hóa đơn, sản phẩm, dịch vụ mà tôi đã sử dụng trong suốt cuộc đời mình đến bây giờ

9.17. Tôi cảm ơn và trân trọng những gì tiền có thể mua ... Cảm ơn! Cảm ơn! Cảm ơn đồng tiền nhiệm màu!

9.18. Tôi cảm ơn tất cả những trải nghiệm của mình, những trải nghiệm đã xảy ra như mong muốn.. và cả những trải nghiệm đã xảy ra không như mong muốn. Tôi cảm thấy biết ơn vì những trải nghiệm ấy đã cho tôi cơ hội lựa chọn cách phản ứng của mình để thể hiện tôi là một người sở hữu những tính cách tốt đẹp như thế nào. Những trải nghiệm ấy cho tôi cơ hội để sống tốt hơn.. cho tôi cơ hội để hoàn thiện hơn. Và tôi cảm ơn vì những cơ hội ẩn chứa trong những điều không mong muốn ấy. Tôi cảm thấy vô cùng biết ơn!

9.19. Tôi biết ơn vì những trải nghiệm tôi chưa được có vì tôi biết rằng tất cả mọi việc đều xảy ra phục vụ cho một mục đích tốt đẹp nào đó

9.20. Tôi cám ơn vì mọi thức ăn nước uống tôi may mắn được có! Cám ơn thức ăn nước uống đã giúp tôi duy trì sự sống, đã cung cấp năng lượng cho tôi để tôi suy nghĩ và cảm nhận.

9.21. Tôi biết ơn những người lao động sản xuất, những người buôn bán đã giúp tôi có cơ hội để thưởng thức nhiều loại thức ăn với sự đa dạng phong phú.

9.22. Tôi biết ơn nguồn nước - một món quà tự nhiên quý giá, giúp nuôi dưỡng sự sống để con người sinh hoạt, để tưới tiêu cuộc sống này, để cho cuộc sống được sinh sôi và phát triển

9.23. Tôi cám ơn mái nhà tôi đang sống đã che chắn nắng mưa cho tôi. Cám ơn con đường tôi đang đi, cám ơn không gian mà tôi đang cư ngụ bên trong. Tôi biết ơn vì những tiện ích mà tôi được sử dụng trong thời đại hôm nay, internet, điện thoại và các vật dụng giúp tôi sống, lao động tiện lợi và nhanh chóng hơn, giúp tôi kết nối với người thân và bạn bè dễ dàng hơn.

9.24. Tôi biết ơn tất cả những người tôi đã gặp, tất cả những người ở gần hay ở xa... quen biết và không quen biết! Tôi cám ơn những người đã yêu mến và giúp đỡ tôi.. Tôi cám ơn tất cả những người không yêu mến, không giúp đỡ tôi... Tất cả họ đều đến để cho tôi một bài học về chính mình và mọi người. Tôi biết rằng nếu chú ý và khiêm nhường học hỏi, tất cả họ đều là những người thầy của tôi về một khía cạnh nào đó, và họ đang giúp tôi theo một cách nào đó. Tôi cám ơn vì mọi mối quan hệ tôi đã có, đang có, và sẽ có... Tôi biết rằng trong mọi mối quan hệ, tất cả những mối quan hệ không suôn sẻ đều ẩn chứa những giá trị to lớn. Bất cứ ai đều đến gặp tôi để mang đến cho tôi điều tốt đẹp và tôi phải là người tìm kiếm điều tốt đẹp đó. Thực sự họ đã từng mang đến cho tôi khoảnh khắc tốt đẹp, những cảm xúc tích cực.. mà tôi đã vô tình quên..

9.25. Tôi cảm ơn ngày hôm nay, vì ngày hôm nay đã ban cho tôi một đặc ân được sống, được suy nghĩ, được tận hưởng, được yêu thương! Tôi xin cảm ơn vũ trụ đã đặt mặt đất dưới chân tôi khi tôi thức dậy, ánh sáng để tôi nhìn thấy mọi thứ khi tôi mở mắt ra, và vạn vật để tôi trải nghiệm. Tôi cảm ơn khoảnh khắc này khi tôi nhận ra sức mạnh của lòng biết ơn mang đến năng lượng mạnh mẽ tích cực , thay đổi bản thân tôi và chuyển hóa cuộc sống của tôi theo một chiều hướng tốt đẹp và tích cực hơn!

9.26. Tôi cám ơn sức khỏe tôi đã từng có trong quá khứ! Cám ơn sức khỏe tôi đang tiếp tục nhận được và tôi cám ơn vì sức khỏe đang đến với tôi! Tôi cám ơn, cám ơn, cám ơn sức khỏe của tôi! Tôi cảm thấy biết ơn vì tạo hóa đã ban cho tôi những năng lực thật đặc biệt của một con người, có thể suy nghĩ, có thể ghi nhớ, có thể tưởng tượng, có thể ước mơ..

9.27. Tôi cám ơn! Cám ơn những việc mà tôi mong muốn trong kế hoạch của mình! Tôi cám ơn những điều tốt đẹp chưa đến vì tôi biết rằng nếu chúng đến tôi sẽ biết ơn rất nhiều và tôi quyết định cám ơn.. CÁM ƠN chúng vì chúng sẽ đến như mong đợi!

10. TUYÊN BỐ

10.1. Tôi sẽ thành công - đơn giản bởi tôi không cho phép mình có mục tiêu khác

10.2. Tôi quyết định tạo cho mình cảm giác yên tâm về thể chất tinh thần cũng như tài chính

10.3. Tôi luôn cởi mở tâm hồn và trí óc để đón nhận những điều tốt lành mà tôi xứng đáng có được

10.4. Vũ trụ luôn mang đến cho tôi và gia đình những cơ hội để đón lấy vận may

10.5. Tôi tin rằng mình có thể biến ước mơ được giàu có sung túc thành hiện thực

10.6. Tôi luôn kiên tâm bền chí và giữ kỷ luật trong việc thay đổi các mục tiêu đề ra

10.7. Tôi kiếm tiền dễ dàng và luôn ý thức tích lũy đầu tư để đạt tự do tài chính khi tuổi 30

10.8. Khi tập trung vào nguồn năng lượng tích cực, tôi ý thức rằng mình đang thu nhận thành công rực rỡ

10.9. Tôi khích lệ và được khích lệ, điều đó giúp tôi cải thiện được những khả năng của mình

10.10. Tôi yêu thương và tôn trọng người khác khi tôi yêu thương và tôn trọng chính mình

10.11. Tôi luôn sẵn sàng tận dụng những cơ hội đến với mình

10.12. Tôi luôn tập trung tư duy để có những quyết định thông minh và hiệu quả

10.13. Nỗi sợ hãi bị từ chối không ngăn cản được tôi kiên gan tiến tới.

11. Myaladdinz

11.1. Chị Lan Anh

11.1.1. Thầy

11.1.1.1. Hangtca40 - 42908 - 0343956679 - KYC ck

11.1.1.1.1. Nguyenbichhangtca40- 45953 - 0332123699 - gian hàng - kyc Hang - đkkd Hang

11.1.1.1.2. Lantca40 - 44962 - 0912458586- KYC mẹ