Перспективна модель випускника школи

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Перспективна модель випускника школи by Mind Map: Перспективна модель випускника школи

1. Природничі науки і технології

2. Іноземні мови

3. Особистість, інноватор, патріот

4. Соціалізація, інтеграція у суспільство

5. Екологія і здоров’я

6. Уміння навчатися протягом життя

7. Культура

8. Підприємливість

9. Рідна та державна мова

10. Математична грамотність

11. Цифрова грамотність