Get Started. It's Free
or sign up with your email address
EXIT PERLA by Mind Map: EXIT PERLA

1. оборудване за 10 двойки бара

1.1. знамена

1.1.1. WAI с брандиране на лайм

1.1.1.1. 24 бр

1.2. чадъри

1.2.1. WAI

1.2.1.1. 12 бр.

1.3. Пъфове

1.3.1. WAI бранд

1.3.1.1. 24 бр.

1.4. хладилни витрини

1.4.1. двойни

1.4.1.1. 20 бр.

1.4.1.1.1. + 2 резерва

1.4.2. или единични

1.4.2.1. 40 бр.

1.4.2.1.1. + 2 резерва

1.5. наливна бира

1.5.1. комплектен сет

1.5.1.1. 20 бр.

1.5.1.1.1. + 2 резерва

1.5.2. или за вграждане

1.5.2.1. кранове

1.5.2.1.1. 20 бр.

1.5.2.2. система за охлаждане

1.5.2.2.1. 10 бр.

1.5.2.3. кислородни бутилки

1.5.2.3.1. 20 бр.

1.6. чаши

1.6.1. разграфена на 50/100/200/300/400

1.6.1.1. 200k +

1.6.2. ИЛИ

1.6.2.1. чаша маркирана на 400/575 мл.

1.6.2.1.1. 100k +

1.6.2.2. и една маркирана на 250/300 мл.

1.6.2.2.1. 50k +

2. оборудване за 6 двойки бара

2.1. шатри

2.1.1. 12 бр

2.2. знамена

2.2.1. 24 бр

2.3. палета

2.3.1. 144 бр

2.4. практикабли

2.4.1. 55 бр

2.4.2. 1 м крачета

2.4.2.1. 48 бр

2.4.3. 0,6 м крачета

2.4.3.1. 18 бр

2.5. кеш регистър

2.5.1. 24 бр.

2.6. хладилни витрини

2.6.1. двойни

2.6.1.1. 16 бр.

2.6.2. или единични

2.6.2.1. 24 бр.

2.7. наливна бира

2.7.1. комплетен сет

2.7.1.1. 12 бр.

2.7.2. или за вграждане

2.7.2.1. система за охлаждане

2.7.2.1.1. 6 бр.

2.8. чаши

2.8.1. разграфена на 400мл.

3. структура

3.1. PRODUCTION

3.1.1. F & B

3.1.1.1. [email protected] +359894538554

3.1.1.1.1. F&B

3.1.1.1.2. ЕКИП

3.1.1.1.3. tasks

4. TAKS

4.1. ПРИСТИГАЩА СТОКА

4.1.1. КАМЕНИЦА

4.1.1.1. наливните инссталации

4.1.1.1.1. 20-30мин.

4.1.1.2. 15-16ч

4.1.1.2.1. Камион

4.1.2. РЕД БУЛ

4.1.2.1. вторник

4.2. меню

4.2.1. за принт

4.2.1.1. общи барове

4.2.1.2. vip

4.2.1.3. ultra vip