Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Genetika by Mind Map: Genetika

1. Mendel

1.1. 3 zakona

1.2. dihibridno i trihibridno križanje

1.3. intermedijarno križanje

2. Spolno vezano nasljeđivanje

2.1. Morgan, Fleming, Sutton

2.2. autosomi i spolni kromosomi

2.3. kariotip

2.4. spolno vezani geni

2.4.1. hemofilija

2.4.2. daltonizam

2.4.3. mišićna distrofija

3. Vezani geni

4. Mutacije

4.1. prema dijelu genoma

4.1.1. na genu

4.1.2. na kromosomu

4.2. prema tipu stanice

4.2.1. tjelesne

4.2.2. spolne

4.3. prema postanku

4.3.1. spontane

4.3.2. inducirane

5. Virusi i bakterije

5.1. virusi

5.1.1. litički proces

5.1.2. lizogeni proces

5.2. bakterije

5.2.1. prototrofi

5.2.2. auksotrofi

6. Čovjek

6.1. monogenska svojstva

6.1.1. velike/sitne oči

6.2. poligenska svojstva

6.2.1. boja očiju

6.2.2. multipli aleli

6.2.2.1. kodominantni aleli

7. citoplazmatsko nasljeđivanje

7.1. majčinsko

7.1.1. mitohondriji

7.1.2. plazmidi

7.2. Carl Correns

7.2.1. varijegacija