KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALARI

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALARI by Mind Map: KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALARI

1. KATLI ORANLAR KANUNU

2. KİMYANIN TEMEL KANUNLARI

2.1. SABİT ORANLAR KANUNU

2.2. KÜTLENİN KORUNUMU KANUNU

3. KİMYASAL TEPKİMELER VE DENKLEMLER NEDİR?

3.1. KİMYASAL TEPKİMELER VE DENKLEMLER NEDİR?

4. MOL KAVRAMI

5. KİMYASAL TEPKİME DENKLEMİNİN DENKLESTİRİLMESİ

6. KİMYASAL TEPKİME TÜRLERİ

7. KİMYASAL TEPKİMELERDE HESAPLAMALAR

8. MOL NEDİR?

9. BAGL ATOM KüTLESİ

10. İZOTOP VE ORTALAMA ATOM KüTLESİ

11. MOL HESAPLAMALARI