Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Operacions by Mind Map: Operacions

1. Checklist diaria

1.1. Individual Integrants de l'Àrea

2. Suport

2.1. Concatel

2.1.1. PC

2.2. Sistemes Everis

2.2.1. Outlook

2.2.2. VPN

3. Tasques

3.1. Presentació Millores Mensuals

3.1.1. Area Web

3.2. Objectius Anuals

3.2.1. Tots els integrants de l'Àrea Tècnica

3.3. Revisió a 3 Bandes

3.3.1. Foua Aghouri 1ª Setmana de cada més

3.4. Revisió diaria peticions

3.4.1. 1 integrant de l'equip cada setmana, monitorat per Xavier Garcia

3.5. Control d'imputacions

3.5.1. Guillem Duñó

3.6. Lectura informe mensual

3.6.1. Juan carlos Nattero, 1ª Setmana de cada més

3.7. Tardes de Pensar

3.7.1. Jonatan Sanchis, Juan Carlos Nattero, Lydia Jaime

4. Concatel

4.1. Absències

4.1.1. Malaltia

4.1.2. Vacances

4.1.2.1. Regulares (verano, semana santa e invierno)

4.1.2.1.1. rellenar el excel con los días deseados

4.1.2.1.2. Enviar excel a Josep S. por parte del Responsable

4.1.2.1.3. Recibir ok de josep y comunicar al equipo

4.1.2.1.4. Solicitar vacaciones en el portal del empleado (mínimo 2 semanas antelación)

4.1.2.1.5. Enviar vacaciones a Josep S. mediante el botón del portal

4.1.2.2. Irregulares (resto de vacaciones)

4.1.2.2.1. Solicitar la vacaciones a Jonatan con copia a Josep

4.1.2.2.2. Recibir ok de Jonatan y actualizar excel de vacaciones

4.1.2.2.3. Solicitar vacaciones en el portal del empleado (mínimo 2 semanas de antelación)

4.1.2.2.4. Enviar vacaciones a Josep S mediante el botón del portal

4.2. Imputacions

4.2.1. ENET

5. Documents

5.1. Plantilles

5.1.1. Jira

5.1.1.1. Pujar a producció

5.1.1.2. Post Mortem

5.2. Processos

5.2.1. Desbloqueig de peticions

5.2.2. Pujades a producció

5.3. Jira

5.3.1. Document gestió per estats

5.3.2. Bitàcola de comentaris