INKLUZIVNA ŠKOLA

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
INKLUZIVNA ŠKOLA by Mind Map: INKLUZIVNA ŠKOLA

1. Oblici rada u nastavi

1.1. frontalni

1.2. timski rad

1.3. rad u grupama

1.4. rad u parovima

1.5. individualni rad

2. Karakteristike inkluzivnog nastavnika

2.1. odgovornost- korištenje tehnika koje će učenike potaknuti na odgovorno rješavanje zadataka

2.2. stvaranje izazova- tehnike koje se kkoriste kako bi se učenike sa entuzijazmom potaklo na rad

2.3. raznovrsnost- korištenje raznih metoda i strategija u nastavi

3. Oblici nastave

3.1. Bonus nastava

3.2. Redovna nastava

3.3. Dopunska nastava

3.4. Izvanučionička nastava

3.5. Sat razrednika

4. STRATEGIJE U NASTAVI

4.1. Rasprave

4.2. Diskusije

4.3. Igre uloga

4.4. Ponavljanje

4.5. Pomoć vršnjaka

4.6. Oluja ideja

5. Školski tim

5.1. Ravnatelj/ica škole

5.2. Pedagog/ ica škole

5.3. Psiholog/ inja škole

5.4. Učitelj/ ica učenika

5.5. Rodidtelji učenika

5.6. Asistenti

5.7. Edukacijski rehabilitator

6. Nastavne metode

6.1. demonstracijske-

6.2. monološke metode

6.3. verbalne

6.4. vizualne

6.5. dijaloške

7. Zadaci školskog tima

7.1. Suradnja sa socijalnim i zdravstvenim sektorom

7.2. Utvrđivanje potreba djece sa poteškoćama u razvoju

7.3. Suradnja sa roditeljima

7.4. Pružanje podrške učenicima

7.5. Razmjena informacija o ostignućima učenika

7.6. Primjenjivanje različitih metoda i strategija u učenju