رفع ادعا قتل عمد درجه 1

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
رفع ادعا قتل عمد درجه 1 by Mind Map: رفع ادعا قتل عمد درجه 1

1. قوانین

1.1. criminal code section 16

1.2. هر فرد باید از عقل ، اختیار و بلوغ در هنگام ارتکاب جرم آگاه باشد

1.3. هنگام جرم از قصد نتیجه و قصد فعل آگاه باشد

2. بیماری

2.1. اسکیزوفرنی

2.1.1. علایم

2.1.1.1. توهم

2.1.1.1.1. دیداری

2.1.1.1.2. شنیداری

2.1.1.1.3. لامسه

2.1.1.2. اختلال تفکر

2.1.1.2.1. احساس القای تفکرات خارج از ذهن

2.1.1.2.2. احساس در کنترول بودن تفکرات

2.1.1.2.3. وسواس فکری

2.1.1.2.4. اختلال افسردگی

2.1.1.2.5. اختلال اضطراب

2.1.1.2.6. مردم حراسی

2.1.1.2.7. احساس شک و تردید نسبت به اطراف و خود

2.1.1.3. هذیان

2.1.1.3.1. گفتاری و دیداری

2.1.1.4. دیگر علایم

2.1.1.4.1. احساس شنیدن صدا های دستور و تبعیت از آن

2.1.1.4.2. گمان آن که افکار از ذهن آن ها خارج می شود

2.1.1.4.3. وهم شنیداری و ترس از شنیدن

2.1.2. عوارض

2.1.2.1. خودکشی

2.1.2.2. قتل

2.1.3. دلایل

2.1.3.1. ناشناخته

2.1.3.2. نژاد و محل زندگی

2.1.3.3. بهداشت و عفونت به خصوص در کودکی

2.1.3.4. سفلیس

2.1.3.5. نقض در سیستم پاداش مغز

2.1.3.6. زندگی پر تلاطم و شک های متعدد ناگهانی

2.1.3.7. آشوب و ترس های طولانی مدت

2.1.3.8. نابسامانی اوضاع هنگام باردار بودن مادر

2.1.3.9. زمانی که تحت فشار و تحریک یا آشوب باشند بیماری شدید تر می شود

2.1.4. حقیقت ها

2.1.4.1. در مردان بیشتر است

2.1.4.2. 50 درصد مردان از نوع خفیف را دچار می شوند

2.1.4.3. به بهداشت فردی ربط مستقیم دارد

2.1.4.4. دوره سنی 40 تا 16 رخ میدهد

2.1.4.5. آزمایش قطعی برای تشخیص بیماری وجود ندارد

2.1.4.6. استدلال، شناخت از محیط، حافطه، حل مسیله، سرعت پردازش، ادراک شنیداری و بینایی

2.1.4.7. آسیب لب گیجگاهی و هیپوکامپ تاثیر دارد

2.1.4.7.1. شاهد زنی که دچار توهم شنیداری (شنیدن صدای ارکستر) و مردی که چهره ها را تشخیص نمی داد اما صدا ها رابله

2.1.4.7.2. شاهد زنی که دچار توهم شنیداری (شنیدن صدای ارکستر) و مردی که چهره ها را تشخیص نمی داد اما صدا ها رابله

2.2. 2 قطبی

2.2.1. Cyclothymia از نوع ادواری و طولانی مدت

2.2.1.1. علایم

2.2.1.1.1. شاهد اود کردن بیماری در طول مدت زمان خاص

2.2.1.1.2. احساس نا امیدی همراه با شادمانی

2.2.1.1.3. بیقرار و شیدا

2.2.1.1.4. عدم شناخت هویت افراد و هویت خویش

2.2.1.1.5. خود زنی

2.3. آسیب هیپوکامپ و لب گیچ گاهی

3. evidence

4. proofs

5. مغلطه

5.1. جملات مغلطه آمیز

5.2. چرا پسر شاه کاری نکرد

5.3. شواهدی وجود ندارد که بین زمانی که مکبث قتل را انجام داد و افراد آمدند، فردی دیگر قتل را تکمیل کرده باشد

5.4. مجرم، قبل از ارتکاب جرم دارای مقام و شان وزرات کشور بوده و با توجه به شرایط خانت دیگران و شرافت مکبث به کشور

6. عناصر قتل

6.1. قانونی

6.1.1. طبق قانون، او فرد دیگری را از زنده بودن محروم کرده است

6.1.1.1. پس قاتل است

6.2. مادی

6.2.1. او بر اثر نتیجه فیزیکی، جرمی مرتکب شده است

6.2.1.1. پس مجرم می تواند باشد

6.3. عقلانی

6.3.1. او بر اثر سلامت عقل و هوش یک فرد سالم این عمل را مرتکب نشده است

6.3.1.1. پس قتل کاملا از روی عمد نبوده است