Chạy lại camp cũ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Chạy lại camp cũ by Mind Map: Chạy lại camp cũ

1. Thứ hai ngày 21/6

1.1. Kết quả: Chưa có tình trạng cải thiện, kết quả gần giống như hôm trc, 13% camp ra sale, ngày 21 lỗ. Đầu ngày vẫn bị quá xấu, không có đủ niềm tin + dữ kiện để để lại camp

1.2. Nhận định: Bị ảnh hưởng bởi cả thị trường + fb xấu

1.2.1. 21/6 vẫn là ngày Prime Day của AMZ

1.2.2. FB không có dấu hiệu cải thiện

1.2.3. Camp cũ bật lại không còn tốt

1.2.4. Thứ 2 đầu tuần sức mua kém nhất

1.3. Hành động cuối ngày

1.3.1. Chỉ giữ lại/bật lại những camp có cả life time và 2 ngày trc bật lại tốt

1.3.2. 5 SKU bán tốt nhất tạo 3 camp mới, không liên quan gì đến camp cũ: 1 ABO 3 adset + 1 CBO 20 + 1 CBO 2000/3 tháng (=15 camp)

1.3.3. Kéo về 3 SKU tốt nhất thay MK để chạy lại mới hoàn toàn

2. Tình trạng: Những camp cũ đã win, chạy lâu rồi hoặc những camp family hết trend nhưng đem ra chạy lại

2.1. FB ads tại thời điểm test không có camp nào gánh, bị tình trạng xấu dần đều, traffic vào store cũng ít và CR thấp

2.2. Là thời điểm thấp điểm của thị trường (Hết father's day và chưa có trend nào mới)

3. Chủ nhật ngày 20/6

3.1. Idea: Bật lại các camp shirt cũ về father/family (~80 camp), thay đổi budget về 25$ để test, tránh việc camp lúc trước ngon đang để ngân sách cao cắn nhanh xấu

3.2. Kết quả: 11h tối cùng ngày, các camp hầu như đều có chỉ số kém, $3 không click, Ctr giảm sâu, 0,2-0,5%. Khoảng 75% camp tắt sớm lúc đó. 25% số camp vẫn chạy, 15% camp ra sale nhưng đắt. Ngày 20 lỗ

3.3. Phỏng đoán: Tình hình thị trường và Fb xấu chung

3.3.1. Hôm đó là Father day, sức mua không nhiều + ngày prime day của AMZ, sức mua giảm sâu.

3.3.2. Những ngày trước Fb ads cũng không tốt, bật lại camp cũ cũng xấu theo

3.3.3. Camp cũ không còn tốt, cần thời gian để test lại tối ưu

3.4. Hành động cuối ngày: Chỉ bật lại những camp trước đó có Roas > 3, CTR link > 1, vẫn giữ ngân sách test $25, không tăng tiền camp nữa và giữ lại những camp có chỉ số tốt

4. Thứ ba ngày 22/6

4.1. Kết quả: Các mẫu chạy lại đều xấu, 13/15 mẫu tạo mới từ 5 SKU tốt nhất đều kill đầu ngày (3-4$ k click hoặc CTR quá thấp). 1 camp ra sale. Sáng hôm sau đều off hết

4.2. Nhận định

4.2.1. Bị ảnh hưởng 1 phần từ thị trường + fb xấu

4.2.2. Camp cũ không còn tốt

4.2.3. Audience đã cũ, bị đắt và không còn tốt

4.3. Hành động cuối ngày

4.3.1. Loại bỏ những camp bật lại xấu + thắt chặt rule kill, không bật lại camp cũ

4.3.2. Test lại MK mới, rút ngắn số lượng SKU chạy lại từ 5 => 3

4.3.2.1. Mỗi SKU chạy lại 2 camp ABO test với COLD Audience + Warm Audience. Vẫn giữ nguyên target như cũ

4.3.2.2. Test thêm vị trí hiển thị

4.3.2.2.1. Chạy 1 camp CBO $20, gộp 3 MK mới thay vào 1 camp test, full vị trí

4.3.2.2.2. Chạy 1 camp CBO $20, gộp 3 MK mới thay vào 1 camp test, chỉ để news feed của FB

5. Thứ tư ngày 23/6

5.1. Kết quả

5.1.1. Chạy lại tổng 8 camp, 0 sale, spent gần $80 => Lỗ

5.1.2. Test vị trí hiển thị

5.1.2.1. 1 camp CBO full hiển thị tắt sớm đầu ngày do xấu

5.1.2.2. Camp còn lại chỉ số tạm ổn. CTR đạt kì vọng 3% nhưng CPC vẫn đắt $1.8

5.1.3. Test Audience

5.1.3.1. Cả Warm và Cold đều không đem lại kết quả tốt. CPC hầu hết đều trên 2 và các chỉ số ở mức trung bình

5.2. Nhận định

5.2.1. Tổng quan về cả thời điểm + tình hình FB + website đều đang chưa có điểm sáng

5.2.2. Chạy MK mới, FB cần thời gian để xem xét và đánh giá post có tốt không

5.3. Hành động cuối ngày

5.3.1. Kill những camp/adset quá xấu

5.3.2. Để lại thêm 1 số camp trung bình khá để theo dõi thêm ngày thứ 2

5.3.3. Test thêm 1 camp woodsign chó. Giữ nguyên MK, Test CBO $20 chạy 1 camp/1 adset/ 5 ads, tài khoản mới, target chó

6. Thứ năm ngày 24/6

6.1. Kết quả:

6.1.1. còn 5 camp vẫn để lại từ ngày 23/6, đều có chỉ số xấu và kill sớm

6.1.2. 1 camp woodsign chó chạy lại trên tk mới có chỉ số tạm ổn

6.1.3. Tổng quan FB hôm đó có kết quả khả quan, không còn xấu như những hôm trước

6.2. Nhận định

6.2.1. Mẫu xấu hết chu kì, chạy lại + test mới đều không có chỉ số tốt

6.2.2. Không còn hợp trend, khi father day vừa kết thúc

6.3. Hành động

6.3.1. Dừng test camp family, do xấu 5 ngày liên tiếp

6.3.2. Để lại camp woodsign dog test mới thêm 1 ngày

7. Thứ 6 ngày 25/6

7.1. Kết quả: Camp woodsign có ATC nhưng vẫn đắt

7.2. Nhận định: Do page mới + tk mới + mẫu cũ

7.3. Hành động

7.3.1. Lọc adset/ads chạy thêm 1 ngày ABO

7.3.2. Test lại 1 số mẫu camping + jeep

7.3.2.1. Chạy trên camp mới, trỏ lại ID cũ

7.3.2.2. Chạy camp ABO như test mới

8. Thứ 7 + Chủ nhật 26-27/6

8.1. Kết quả

8.1.1. 1 camp ra sale

8.1.2. 4/10 camp đã tắt, có 2 camp tắt sớm, 2 camp đến ngày thứ 2 thì tắt

8.1.3. 6/10 camp vẫn active, có chỉ số ổn

8.2. Nhận định

8.2.1. Camp về chủ đề outdoor + jeep có thể có tiềm năng hơn camp vừa hết trend như father

8.2.2. Camp có chỉ số tốt hơn mặt bằng chung, có thể do thời điểm test lại là cuối tuần

8.2.3. Camp về chó mèo + jeep vẫn có khả năng bán tiếp được

8.3. Hành động

8.3.1. Mở thêm 2 adset với camp ra sale

8.3.2. Giữ các camp test lại vẫn đang active thêm 1 ngày thứ 2

8.3.3. Test lại thêm 5 mẫu về chó + out door với camp ABO tương tự như 10 mẫu trc

9. Thứ 2 ngày 28/6

9.1. Kết quả

9.1.1. Những mẫu chạy lại ngày 25 còn giữ lại active đều không ra sale, hầu hết đến ngày thứ 3 là tắt

9.1.2. Những mẫu chạy lại ngày 27 có chỉ số kém, không có tín hiệu tiềm năng

9.1.3. FB ads ngày hôm đó tổng quan cũng ở mức hòa vốn

9.2. Nhận định

9.2.1. Khách quan

9.2.1.1. Hôm đó là thứ 2, sức mua không cao

9.2.1.2. Thời điểm thấp điểm, sức mua không cao

9.2.2. Chủ quan

9.2.2.1. Những mẫu đó ngày trc đã test 1 lần, cũng không có chỉ số tốt hẳn hay nhiều sale hẳn

9.3. Hành động

9.3.1. Kill toàn bộ những camp xấu, tuân thủ theo rule đã đề ra

9.3.2. Dup mẫu chó trên store, để giảm giá + chạy lên trên TK mới + page mới và tk 027 cũ

9.3.3. Chạy lại mẫu áo trên thị trường ngoài US

10. Thứ 3 ngày 29/6

10.1. Kết quả

10.1.1. Sau khi giảm giá, thấp hơn so với cả những bên khác đang bán nhưng cũng không thấy ra sale

10.1.2. Vấn đề không hẳn là do giá sản phẩm, kết luận là do sản phẩm và tệp đối tượng không còn phù hợp nữa

10.1.3. Camp áo chạy ngoài US có 2 sale mới, có chỉ số tạm ổn

10.2. Nhận định

10.2.1. Sản phẩm cụ, idea cũ chạy lại không còn phù hợp

10.2.2. Tìm kiếm thị trường mới/idea mới thì mới có khả năng ra sale + scale

10.3. Hành động

10.3.1. Scale tiếp các mẫu áo qua bên CA + EU

10.3.2. Mũ có thể ship qua bên CA, chạy lại mũ qua location CA

10.3.3. Set giá shipping tăng lên ngoài US

11. Thứ 4 ngày 30/6

11.1. Kết quả

11.1.1. Bước đầu có sale áo + mũ ngoài US, chủ yếu là CA

11.1.2. Mũ về jeep + chó có sale tốt ở CA (hiện mũ cũng chỉ ship được ngoài US là CA)

11.1.3. Áo có sale bên EU, chủ đề về phim + game, tuy nhiên tổng quan ở mức tạm ổn

11.2. Nhận định

11.2.1. Tệp đối tượng mới, post có thể reach ngon hơn là những tệp đã chạy + location đã hiển thị

11.2.2. Có thể scale sang WW

11.2.2.1. Điều kiến: Shipping method đáp ứng được

11.2.3. Mẫu bán có phần trademark nhẹ, có khả năng ra sale tốt hơn. Dùng để test thị trường thì OK, về lâu dài không nên dùng những mẫu như vậy

11.3. Hành động

11.3.1. Scale mẫu test trước hiệu quả

11.3.2. Chạy lại mấy mẫu về mũ + áo về jeep + phim

12. Thứ 5 ngày 1/7

12.1. Kết quả

12.1.1. Có thể đánh giá thị trường CA và EU có tiềm năng về sức mua, có thể mở rộng thị trường ra các location ngoài US

12.2. Chuyển qua A/B test riêng về location đối với sản phẩm là áo và mũ

12.3. Hành động

12.3.1. Chuyển qua test thị trường cho mẫu mới

12.3.2. Mẫu cũ test nhiều 2 tuần k ra sale: Bỏ

12.3.3. Triển khai test A/B location trên mindmap mới