Sociale Stratificatiegrgrgrgrgrgr = Verdeling van de samenleving in maatschappelijke lagen waartussen een verhouding van sociale ongelijkheid bestaat

by Martijn Fincke 10/31/2014
4284