Sociale Stratificatiegrgrgrgrgrgr = Verdeling van de samenleving in maatschappelijke lagen waartu...

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Sociale Stratificatiegrgrgrgrgrgr = Verdeling van de samenleving in maatschappelijke lagen waartussen een verhouding van sociale ongelijkheid bestaat Door Mind Map: Sociale Stratificatiegrgrgrgrgrgr = Verdeling van de samenleving in maatschappelijke lagen waartussen een verhouding van sociale ongelijkheid bestaat

1. Theorie

1.1. KARL MARX : Positie bepaald door iemands verhouding tot productiemiddelen

1.2. MAX WEBER : Drie soorten binnen stratificatie economische sociaal-culturele politieke

1.3. FUNCTIONALISTEN : Stilzwijgende afspraak in de samenleving over de rangorde tussen mensen en groepen

2. Gevolgen van lage maatschappelijke positie

2.1. Levensverwachting laag opgeleiden

2.1.1. Levensstijl

2.2. Lage politieke participatie

2.3. Minder volgen van nieuws

2.4. Minder sociale contacten : lage culturele participatie

2.4.1. lager inkomen

2.4.2. laag cultureel kapitaal

2.4.3. lage positie kinderen

3. Sociale mobiliteit = mogelijkheid om te stijgen om de maatschappelijke ladder

3.1. Intragenerationele

3.1.1. komt minder vaak voor

3.1.2. motivatie is belangrijk

3.2. Intergenerationele

3.2.1. komt vaker voor

3.2.2. afkomst is minder belangrijk dan vroeger

3.3. Theorie

3.3.1. Meritocratie

3.3.1.1. Verwerven van een goed sociaaleconomische status op basis van eigen persoonlijke talenten, capaciteiten en werklust

3.3.2. Reproductie

3.3.2.1. Sociaaleconomische status van de ouders is van groot belang voor de status die hun kinderen kunnen bereiken.