Գրականություն-8 Թեմատիկ պլանավորում

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Գրականություն-8 Թեմատիկ պլանավորում by Mind Map: Գրականություն-8      Թեմատիկ պլանավորում

1. ԱվետիքԻսահակյան 7 Ուսուցանվող նյութ

1.1. Ավ. Իսահակյան «Գետակի վրա»

1.2. Իմանա

1.3. Վերջնարդյունք

1.4. Sway

2. Կառուցվածքի փուլեր

3. Վերջնարդյունք

4. Նախագծային աշխատանքի կազմակերպման քայլաշար

5. Padlet

6. Sway

7. Quozio

8. Wordwall - Create better lessons quicker

9. LearningApps.org - interaktive und multimediale Lernbausteine

10. Գաբրիել Սունդուկյան-7 Ուսուցանվող նյութ

10.1. Իմանա

10.2. Վերջնարդյունք

10.3. Sway

10.4. Sway

11. Դանիել Վարուժան 6 Ուսուցանվող նյութ

11.1. Իմանա

11.2. Ձևավորող գնահատում Socrativ

11.3. Վերջնարդյունք

11.4. Sway

12. Րաֆֆի 7 Ուսուցանվող նյութ

12.1. Իմանա

12.2. Վերջնարդյունք

13. Պ. Դուրյան 6 Ուսուցանվող նյութ

13.1. Իմանա

13.2. Վերջնարդյունք

14. Մուրացան 7 Ուսուցանվող նյութ

14.1. Իմանա

14.2. Վերջնարդյունք

15. Շիրվանզադե 7 Ուսուցանվող նյութ

15.1. Իմանա

16. Գրականություն -8 Դասագիրք

17. Ակտիվ ընթերցանության բանալի ռազմավարությունները

18. Նար -Դոս 6 Ուսուցանվող նյութ

18.1. Իմանա

18.2. Վերջնարդյունք

19. ՀովհաննեսԹումանյան 10 Ուսուցանվող նյութ

19.1. Իմանա

19.2. Վերջնարդյունք

19.3. Sway

19.4. Sway

19.5. Sway

20. Գրիգոր Զոհրապ 6 Ուսուցանվող նյութ

20.1. Իմանա

20.2. Վերջնարդյունք

21. ՄիսաքՄեծարենց 6 Ուսուցանվող նյութ

21.1. Իմանա

21.2. Վերջնարդյունք

21.3. Միսաք Մեծարենց

22. Վահան Տերյան 9 Ուսուցանվող նյութ

22.1. Իմանա

22.2. Վերջնարդյունք

23. Է. Հեմինգուեյ 6 Ուսուցանվող նյութ

23.1. Իմանա

23.2. Վերջնարդյունք

24. ՀԱՅՈՑ ՄԵԾ ԵՂԵՌՆԻՆ ԶՈՀ ԴԱՐՁԱԾ ՀԱՅ 12 ԳՐՈՂՆԵՐ

24.1. Padlet

25. Ձևավորող գնահատում․ թեմատիկ գրավոր աշխատանք 4

25.1. https://quizizz.com/

25.2. Socrative

25.3. Microsoft Forms

26. Ձևավորող գնահատում․ գործնական աշխատանք 2

26.1. StoryJumper: #1 rated site for creating story books

27. Նախագծային աշխատանք

27.1. Նախագծերի տեսակներ

28. Interactive presentation software

29. Գնահատման ռուբրիկ

29.1. Գնահատման ռուբրիկ

30. Մեթոդներ և հնարներ