Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Частини мови by Mind Map: Частини мови

1. Самостійні (має лексичне та граматичне значення)

1.1. Іменник

1.1.1. хто?, що? Змінювана за відмінками

1.2. Прикметник

1.2.1. який?, яка?, чий? Змінювана за відмінками

1.3. Числівник

1.3.1. скільки? котрий? Змінювана за відмінками

1.4. Займеник

1.4.1. хто? що? який? чий? котрий? скільки? Змінювана за відмінками

1.5. Дієслово

1.5.1. що робити? що зробити? Змінювана за особами

1.6. Прислівник

1.6.1. де? коли? чому? як? Незмінювана

2. Службві (має граматичне значення)

2.1. Прийменник

2.1.1. під, над, з, з-під, через, між, за

2.2. Сполучник

2.2.1. а, й , та, але

2.3. Частка

2.3.1. не, ж, таки, б (би), же

3. Особлива (не має граматичне та лексичне зачення)

3.1. Вигук

3.1.1. ой, ах, ого-го, ну, гей, алло, гайда