Bài 4. Tài khoản QC

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Bài 4. Tài khoản QC by Mind Map: Bài 4. Tài khoản QC

1. 6. Thêm phương thức thanh toán

1.1. 1. Chọn "Tất cả các công cụ"

1.2. 2. Chọn "Cài đặt tài khoản QC"

1.3. 3. Bấm "Cài đặt thanh toán"

1.4. 4. Bấm "Thêm phương thức thanh toán"

1.4.1. có 2 phương thức

1.4.1.1. 1. MOMO

1.4.1.1.1. Không nên dùng

1.4.1.2. 2. Thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ

1.4.1.2.1. Nên dùng

1.5. 5. Chọn phương thức "Thẻ tín dụng"

1.6. 6. Nhập thôn tin thẻ

1.7. 7. Lưu

2. 1. Khái niệm

2.1. Là phương tiện giúp fanpage và các bài viết tiếp cận được khách hàng mong muốn

2.2. Page có bán được hàng hay không là do acc QC quyết định

2.3. Chỉ chạy QC cho fanpage

3. 2. Xác định

3.1. 1 acc fb cá nhân có thể dùng 1 acc QC hoặc nhiều acc QC

3.1.1. Mỗi 1 acc fb đều có sẵn 1 acc QC

3.1.2. Có thể tự tạo hoặc mua

4. 3. Phân loại

4.1. 2 loại acc QC

4.1.1. 1. Acc cá nhân

4.1.1.1. Có sẵn 1 acc QC

4.1.1.2. Dùng khi mới chạy QC

4.1.2. 2. Acc doanh nghiệp (BM)

4.1.2.1. Chuyên dùng cho các doanh nghiệp, đội nhóm (BM)

4.1.2.2. Dùng khi chạy QC với ngân sách lớn

4.1.3. Đều phải thêm phương thức thanh toán

4.1.3.1. Ở bài cũ

5. 4. Định nghĩa về acc QC

5.1. 1. Bị hạn chế QC

5.1.1. Vẫn được chạy QC nhưng bị hạn chế chức năng

5.2. 2. Bị khóa QC

5.2.1. Không được chạy QC nữa

6. 5. Truy cập

6.1. facebook.com/pe

6.1.1. Nếu chạy 1 acc QC thì sẽ hiện luôn với 1 acc QC dưới tên acc đã đăng nhập

6.1.2. Nếu chạy nhiều thì phải chọn acc muốn sử dụng để chạy QC