Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Vzvodi razvoja UM by Mind Map: Vzvodi razvoja UM
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Vzvodi razvoja UM

Razvoj kulture kakovosti

Prilagajanje ZVIS razvoju kakovosti in ustvarjalnosti

Poslanstvo in vizija

defragmen- tacija univerze

ravni

skupni programi

razvojno usmerjena Merila za razporejanje sredstev

jasni principi

transparentnost meril

učinkovitost meril

optimizacija študijskih programov

modularnost

skupni predmeti

deinflacija

Internacio nalizacija

izhodišča prenove

Diverzifikacija namesto binarnosti

fleksibilnost pri izvajanju

avtonomija univerze pri akreditaciji programov

Skladen prostorski razvoj

Lab:UM

zagotavljanje funkcionalnih potreb

povezave

Razvoj človeških virov

Habilitacija = delovno mesto

Letne evalvacije in obnova virov

Nova Merila za vrednotenje dela

Prenova IT podpore

Optimizacija procesov

Modularna prenova IS

RCUM izvaja le strateško pomembne naloge

Učinkovita stimulacija kreativnosti in inovacij

RAZ:UM

Pisarna za projekte UM

Služba za podporo raziskovalcem in projektom članic

Služba za mednarodno sodelovanje in mobilnost

Projektni sklad

Aktivna vloga študentov

Prenova statuta