Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Física 2n BAT by Mind Map: Física 2n BAT

1. Un viatge al·lucinant (la nova visió de l'Univers)

2. Material i organització

2.1. Material Classroom

2.2. Calculadora Científica

2.3. Molt paper i bolígrafs per escriure!

2.4. Classes teòriques.

2.4.1. Preparació selectivitat

2.5. Pràctiques

2.5.1. En cada tema

3. Exàmens

3.1. Examen 1

3.1.1. Repàs Física 1r BAT

3.2. Examen 2

3.2.1. Física i so (les ones i el so)

3.3. Examen 3

3.3.1. Planetes i estrelles (els planetes i els satèl·lits)

3.4. Examen 4

3.5. Examen 5

3.5.1. Trens (les màquines electromagnètiques)

3.6. Examen 6

3.6.1. Acceleradors de partícules (el camp elèctric)

4. Avaluació

4.1. Penjat a la web del Centre

4.2. Contínua

4.3. Mitja totes unitats

4.4. Cada unitat

4.4.1. 70% Continguts

4.4.1.1. Exàmens

4.4.1.2. Mínim 3,5

4.4.2. 20% Procediments

4.4.2.1. Treball al laboratori, protocols de pràctiques, exercicis escrits a aula o casa, informes...

4.4.2.2. Dossier al final de cada tema

4.4.2.3. Dossier a final de curs

4.4.3. 10% Actitud

4.4.3.1. Participació a classe, comportament, interès, assistència, puntualitat...

4.5. Recuperacions durant el curs

5. Recomanacions

5.1. Treball constant

5.1.1. 20 minuts diaris x 20 dies x 3 mesos = 20 h!!

5.1.1.1. Geni és 1% inspiració i 99% transpiració. T.A. Edison

5.2. Pensar abans de començar a fer els exercicis!!!

5.2.1. Veure estratègia resolució problema!!!!

5.3. Fer sempre tots exercicis.

5.3.1. Un mal exercici és millor que no fer res

5.4. Diferenciar la Física de les Matemàtiques

5.5. Fer exercicis metòdicament i ordenada.

5.6. Fer dibuix/gràfic de cada exercici, amb dades!