HNW, HRM-strategie en Leiderschap

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
HNW, HRM-strategie en Leiderschap by Mind Map: HNW, HRM-strategie en Leiderschap

1. Zorg dat je oog houdt voor differentiatie

2. Wat vraagt het nieuwe werken van leidinggevenden?

2.1. dat ze kunnen leven met de onzekerheid van het ogenschijnlijk niet in control zijn

2.2. resultaatgericht en gedragsturing

2.3. goede resultaten kunnen beschrijven

2.4. sturen op resultaat , niet op aanwezigheid

2.5. vertrouwen en loslaten

2.6. kennis van alle nieuwe instrumenten

2.7. co creatie is teamwerk

2.8. zelfleiderschap

2.9. 2.0 affiniteit

2.10. haal het max uit je mensen

2.11. cocreatie nieuw perspectief

2.12. Leiderschap met lef, onderscheid durven maken

3. Voorbeelden van Nieuw Leiderschap

3.1. Leidinggevende die pingt met zijn medewerkers

3.2. vertrouwen hebben in veranderbereidheid van leidinggevenden en medewerkers

4. Digitaal samenwerken

4.1. Mind Meister

4.2. Google Docs

4.3. Twitter

4.4. Yammer

4.5. LinkedIn

5. Wat levert het op?

5.1. Meer werkplezier

5.2. Eigenaarschap

5.3. Zelfsturing

5.4. Creativiteit

5.5. Onverwachte resultaten

5.6. Motivatie

5.7. Variëteit

6. Kernuitdagingen HRM

6.1. managen van talent

6.2. concrete vertrouwensgedragingen

6.3. managen prive/werk

6.4. managen van veranderingen

6.5. verb. leiderschapsontw.

6.6. verhogen medew. betrokkenheid

6.7. recruteren, resourcen, outsourcen

6.8. faciliteren en stimuleren kennisdeling en -borging

7. Weerstanden

7.1. Angst voor herverdeling macht

7.2. Angst voor verlies controle/grip

7.3. Angst voor kennis delen (concurrentie)

7.4. Angst voor verandering

7.5. kennis was macht

7.6. Nieuw knooppunt

8. Statements

8.1. Kom uit je traditionele rollen; out of the box

8.2. Mogelijkheden van beinvloeding nemen toe

8.3. Toegevoegde waarde HRM wordt cruciaal

8.4. Ken de patronen in je organisatie

8.5. Vergroot je cirkel van invloed

8.6. Wat is je strategische opgave van je organisatie; helderheid hierover is absolute voorwaarde

8.7. Opdrachtgeverschap, klipenklare opdrachten belangrijk onderdel leiderschap

8.8. Leider doet zijn eigen verhaal ook met kwetsbaarheid (verbinden)

8.9. menselijke behoeften: autonomie, meesterschap, idealen (bijdragen aan iets groters dan hunzelf)

9. Kernuitdagingen prioriteiten

9.1. Verandering cultuur

9.2. Performancemanagement/belonen

9.3. Leiderschapsontwikkeling

9.4. Ontwikkelen en veranderen

9.5. sturen op output/outcome

9.6. Krimp/reorganisaties

9.7. Behoud en binnenhalen van talenten

10. 9 principes HNW

10.1. zelf bepalen hoe, waar en wanneer je werkt aan resultaten

10.1.1. New node

10.2. je talent bepaalt je waarde

10.3. Zelf verantwoordelijk voor je eigen ontwikkeling

10.4. varieteit is standaard

10.5. thema's en taken zijn leidend

10.5.1. Nieuw knooppunt

10.6. leiderschap op collectieve ambities OM (minder managen)

10.7. activiteit gerelateerde werkplekken en optimale ict-ondersteuning

10.8. digitale kennis en vaardigheden behoren tot het vak van ambtenaar

11. New node

12. New node