Semantiske læremidler

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Semantiske læremidler by Mind Map: Semantiske læremidler

1. Erkendelse

1.1. Direkte kontakt (Rousseau)

1.1.1. Først autentisk - siden medieret

1.2. Medieret kontakt (Comenius)

1.2.1. Stiliseret erkendelsesverden

1.2.2. Sætter verden på form og sprog

1.3. Læremidler sætter viden på form

2. Læremidlets pæd. intention

2.1. Adaptive tekster

2.1.1. Fagligt formidlende rettet mod bestemt målgruppe

2.1.2. Præsenterer fagsprog om et fagområde

2.1.3. Instruktionsbøger, brugsanvisninger

2.2. Didaktiske tekster

2.2.1. Produceret til skolen - eleven som mål

2.2.2. Læringsobjekter a la animationer, 3d-model, spil etc.)

2.3. Autentiske tekster

2.3.1. Det faglige stof i mange fag

2.3.1.1. Kildetekster

2.3.1.2. Reklamer

2.3.1.3. Musikværker

2.3.1.4. Avisartikel

2.3.1.5. Computerspil

2.3.2. Skole/elever er ikke målgruppen

3. Indhold præget af Mediet

3.1. Kanal Sprog Miljø (Mayrowitz)

3.2. Affordances

3.2.1. Et medies brugspotentiale

3.2.1.1. Udnyttes potentialet i skolen?

3.3. S. 55 - 56

3.4. Teknologi er ikke neutral størrelse